Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim

  Lời nói đầu
  Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, nhất định phải có phương án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Để đứng vững và phát triển trong điều kiện: có sự cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp phải nắm bắt và đáp ứng được tâm lý, nhu cầu của người tiêu dùng với sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải giám sát tất cả các quy trình từ khâu mua hàng đến khâu tiêu thụ hàng hoá để đảm bảo việc bảo toàn và tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, giữ uy tín với bạn hàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên, doanh nghiệp đảm bảo có lợi nhuận để tích luỹ mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Hơn nữa trong tình hình nền kinh tế thế giớ đang đi vào suy thoái, yêu cầu đứng vững và phát triển của các doanh nghiệp hiện nay càng khó khăn hơn. vì vậy để đạt lợi nhuận cao và an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý , trong đó hạch toán kế toán là công cụ quan trọng, không thể thiếu để tiến hành quản lý, kiểm tra các hoạt động kinh tế việc sử dụng, quản lý tài sản, hàng hoá nhằm đảm bảo tính năng động, sáng tạo và tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tính toán và xác định hiệu quả của từng hoạt động sản xuất kinh doanh làm cơ sở vạch ra chiến lược kinh doanh.
  Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim là một doanh nghiệp sản xuất đóng trên địa bàn khu công nghiệp Quang Minh- Mê Linh- Hà Nội ngoài việc sản xuất phục vụ nhu cầu trong và ngoài nước, công ty còn giải quyết được một lượng lớn lao động trong và ngoài địa phương, tăng nguồn thu ngoại tệ, đồng thời đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp. Đứng trước thực tế khó khăn và phải đối mặt với những biến động của nền kinh tế, công ty luôn coi tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm là yếu tố cơ bản. Vì vậy công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm của công ty luôn đựơc coi là trọng tâm.
  Trong thời gian thực tập tại Công ty, nhận được sự giúp đỡ của Thầy giáo Tiến sĩ Thái Bá Công cùng với các anh chị ở phòng kế toán của công ty, đồng thời được tiếp cận với thực tế công tác kế toán đặc biệt là công tác tập hợp chi phí sản xuất,tính giá thành sản phẩm. Và nhận thức được tầm quan trọng và cấp thiết của hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Em xin được mạnh dạn lựa chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim” để nghiên cứu. Bài viết được chia làm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2:Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim
  Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim
  Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo cũng như các anh chị ở phòng kế toán của công ty. Song thời gian tiếp cận thực tế và trình độ lý luận còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót . Em mong muốn được tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các anh chị trong phòng kế toán công ty để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

  Mục lục
  Mục lục 1
  Lời nói đầu 5
  Chương 1:Những lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 7
  1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 7
  1.2.Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8
  1.2.1.Chi phí sản xuất 8
  1.2.1.1.Khái niệm và bản chất 8
  1.2.1.2.Phân loại chi phí sản xuất 9
  1.2.2.Giá thành sản phẩm 12
  1.2.2.1.Khái niêm gía thành sản phẩm 12
  1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 13
  1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xúât và giá thành sản phẩm. 14
  1.2.4.Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, nhiệm vụ kế toán 15
  1.3. Nội dung tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 16
  1.3.1. Xác định đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 16
  1.3.1.1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 16
  1.3.1.1.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 16
  1.3.1.1.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 17
  1.3.1.2. Đối tượng tính gía thành sản phẩm. 18
  1.3.1.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 19
  1.3.2. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 19
  1.3.2.1. Kế toán chi phí NVL trực tiếp. 20
  1.3.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 21
  1.3.2.3. Kế toán chi phí SXC 23
  1.3.4- Kế toán chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 24
  1.3.4.1- Kế toán chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp theo phương pháp kê khai thường xuyên. 25
  1.3.4.2- Kế toán chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp theo phương pháp kiểm kê định kỳ 26
  1.3.5. Đánh giá sản phẩm dở cuối kỳ 27
  1.3.5.1. Khái niêm sản phẩm dở dang, đánh giá sản phẩm dở dang. 27
  1.3.5.2. Một số phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 27
  1.3.5.2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí vật liệu chính trực tiếp hoặc chi phí NVL trực tiếp 27
  1.3.5.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 28
  1.3.5.2.3. Đánh gía sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức 29
  1.3.6. Tổ chức kế toán tính giá thành sản phẩm 29
  1.3.6.1 Kỳ tính giá thành 29
  1.3.6.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 30
  1.3.6.2.1 -Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo công việc. 30
  1.3.6.2.2. Phương pháp tính giá thành giản đơn. 30
  1.3.6.2.3. Phương pháp tính giá thành phân bước. 30
  1.3.6.2.4.Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ. 31
  1.3.6.2.5. Phương pháp tính giá thành lọại trừ chi phí sản xuất phẩm phụ 31
  1.3.6.2.6.Phương pháp tính giá thành theo hệ số 31
  1.3.7. Kế toán sản phẩm hỏng- thiệt hại trong sản xuất 31
  1.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 31
  1.5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy 33
  1.5.1- Chức năng, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán 33
  1.5.2. Nguyên tắc tiến hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán 34
  1.5.3. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 36
  1.5.3.1-Kế toán chi phí sản xuất 36
  1.5.3.2- Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh cuối kỳ 37
  1.5.3.3-Kế toán giá thành sản phẩm 37
  Chương 2:Thực trạng công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần dược phẩm sao kim 38
  2.1. Đặc điểm chung của công ty. 38
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 38
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 41
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty. 43
  2.1.4. Tổ chức công tác kế toán của công ty 45
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty. 49
  2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 49
  2.2.1.1. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất của công ty 49
  2.2.1.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 50
  2.2.1.3. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất của công ty. 51
  2.2.2 Tổ chức công tác tính giá thành tại Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim 75
  2.2.2.1 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành. 75
  2.2.2.3 Phương pháp tính giá thành ở Công ty. 75
  Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán “ tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ” tại công ty cổ phần dược phẩm sao kim 78
  3.1. Nhận xét đánh giá khái quát về công tác kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim 78
  3.1.1. Những ưu điểm cơ bản 78
  3.1.2. Những hạn chế 80
  3.2.Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán “ tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” ở công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim. Error! Bookmark not defined.
  Kết luận 81

  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status