Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh

  TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

  Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh.

  Tác giả luận văn: Trần Kiên Khóa: 2010 A
  Người hướng dẫn: GS. TS Đỗ Văn Phức
  Nội dung tóm tắt:
  1. Lý do chọn đề tài
  Sau 3 kỳ học lý thuyết của chương trình đào tạo thạc sỹ QTKD của ĐHBK Hà Nội em nhận biết được rằng: Chất lượng quản lý, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý có vai trò quyết định đối với khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
  Tiếp theo, sau hơn 10 năm công tác ở công ty em thấy năng lực cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh thật sự không cao, chứng tỏ chất lượng quản lý, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty có nhiều điều bất cập;
  Và cuối cùng là căn cứ vào chuyên ngành đào tạo và công tác của em trong tương lai Em đã chủ động đề xuất và được chấp thuận làm luận văn thạc sỹ với đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh được lựa chọn để nghiên cứu mang tính cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn quan trọng.
  2. Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  Dựa trên cơ sở cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp, nghiên cứu quá trình thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh, tìm hiểu thực trạng về cán bộ quản lý hiện nay của Công ty để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty CP xuất nhập khẩu Quảng Ninh đến 2015.
  a) Tóm tắt cô đọng các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả
  Với khuôn khổ nội dung đề tài, luận văn được kết cấu thành 3 phần và đã đạt được những kết quả sau:
  Chương I: Luận văn đã hệ thống được những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp, xác định Nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp hay tổ chức. Do đó việc khai thác tốt nguồn lực này để phục vụ phát triển doanh nghiệp và xã hội là một vấn đề quan trọng trong việc quản lý các tổ chức và doanh nghiệp. Cán bộ quản lý của doanh nghiệp là những người đầu tàu, chèo lái con thuyền doanh nghiệp của mình đứng vững trước sóng gió, vượt bao phong ba bão táp và về đích an toàn, đúng hành trình. Làm thế nào để đánh giá được chất lượng của đội ngũ ấy, chỉ ra các nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao là vấn đề hết sức cần thiết.
  Những vấn đề lý luận nêu trên là thiết thực, bài bản làm cơ sở cho việc phân tích chất lượng cán bộ quản lý phục vụ cho công tác tổ chức cán bộ có chất lượng hơn nhằm nâng cao năng suất lao động, tiến tới kinh doanh đạt hiệu quả cao trong môi trường cạnh tranh hết sức khó khăn hiện nay của hoạt động xuất nhập khẩu thủy sản nói chung và của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh nói riêng.
  Chương II: Giới thiệu về Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh, về thực tế SXKD và thực trạng của CBQL tại Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh, đi sâu vào việc phân tích một số quy định thuộc hoạt động quản lý nguồn cán bộ, đánh giá tình hình, chất lượng CBQL của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh. Gồm các nội dung chính sau:
  1. Các đặc điểm hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Ninh.
  2. Đánh giá tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh: đánh giá mức độ đáp ứng, phù hợp về ngành nghề được đào tạo, về trình độ (cấp độ) chuyên môn được đào tạo và chất lượng công tác của đội ngũ CBQL của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh.
  3. Phân tích các nguyên nhân của chất lượng đội ngũ CBQL Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh chưa cao:
  3.1. Mức độ sát đúng của kết quả xác định nhu cầu, quy hoạch thăng tiến CBQL của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh.
  3.2. Mức độ hấp dẫn của chính sách thu hút ban đầu thêm cán bộ quản lý giỏi và mức độ hợp lý của tổ chức đào tạo bổ sung cho CBQL mới được bổ nhiệm của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh.
  3.3. Mức độ hợp lý của tiêu chuẩn và quy trình xem xét bổ nhiệm, miên nhiệm CBQL của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh.
  3.4. Mức độ hợp lý của phương pháp đánh giá thành tích và mức độ hấp dẫn của chính sách đãi ngộ cho các loại CBQL của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh.
  3.5. Mức độ hấp dẫn của chính sách hỗ trợ và mức độ hợp lý của chương trình, phương pháp đào tạo nâng cao trình độ cho từng loại CBQL của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh.
  Chương III: Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh.
  b) Phương pháp nghiên cứu.
  - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu trong đó chủ yếu là phương pháp phân tích thống kê, điều tra, khảo sát, chuyên gia, so sánh tại Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh.
  - Điều tra khảo sát bằng phỏng vấn theo phương pháp chuyên gia để có số liệu phản hồi về thực trạng công tác quản lý cán bộ. Việc điều tra xác định đối tượng là người lao động, các nhân viên tại công ty có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến công tác quản lý
  3. Kết luận:
  Ở nước ta, từ khi chuyển sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước thì nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý đã thay đổi để phù hợp với cơ chế mới. Tuy nhiên công tác quản lý nhân sự còn gặp phải một số yếu kém. Các nhà quản lý chưa biết tận dụng nguồn lực con người một cách có hiệu quả so với những gì họ đã làm, với các yếu tố sản xuất khác. Chính vì vậy họ phải thay đổi cách nhìn con người là lực lượng thừa hành sang cách nhìn toàn diện hơn.
  Trong thời gian làm việc và học tập tại Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh, qua nghiên cứu công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty, tôi thấy rằng công ty đã và đang tích cực tiến hành một cách có hiệu quả công tác này. Tuy nhiên công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở công ty vẫn còn những hạn chế đòi hỏi công ty ngày càng cải tiến để có được một nguồn nhân sự chất lượng cao đáp ứng sự phát triển kinh tế xã hội. Khi mà thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn, khách hàng đòi hỏi cao hơn về chất lượng, về dịch vụ, về giá cả. Để làm tốt tất cả những đề cập trên thì nguồn nhân lực là yếu tố then chốt đem đến thành công cho mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế mở hiện nay.
  Trong bối cảnh đó, luận văn là sự nỗ lực, cố gắng cao nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong tương lai cho Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh. Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu có giới hạn và được thực hiện trong khi tác giả vẫn phải đảm bảo hoàn thành công tác chuyên môn nên luận văn không thể đề cập hết các vấn đề cần trình bày cũng như không tránh khỏi một số hạn chế. Vì vậy, rất mong nhận được ý kiến đóng góp, bổ xung của quý thầy cô, lãnh đạo Công ty và các bạn đồng nghiệp để luận văn được hoàn chỉnh và có tính thực tiễn cao hơn.
  Xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô đặc biệt là GS.TS Đỗ Văn Phức đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành luận văn.

  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status