Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH NÔNG SẢN ĐẠI ĐẾ- DDC VINA

  Thu's Miuu Thu's Miuu Đang Ngoại tuyến (296 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH NÔNG SẢN ĐẠI ĐẾ- DDC VINA

  MỤC LỤC:
  LỜI NÓI ĐẦU. 1
  Chương I: Lý luận cơ bản về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 3
  1.1 Sự cần thiết Phải tổ chức công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng trong DN. 3
  1.1.2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 3
  1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng, kết quả bán hàng. 4
  1.2. Lý luận cơ bản về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 5
  1.2.1. Bán hàng và phương thức bán hàng 5
  1.2.1.1 Bán hàng và vai trò của quá trình bán hàng. 7
  1.2.1.2 Phương thức bán hàng trong doanh nghiệp. 7
  1.2.1.2.1- Bán hàng theo phương thức xuất kho gửi hàng đi bán: 7
  1.2.1.2.2- Phương thức bán hàng bên mua đến nhận hàng trực tiếp: 7
  1.2.1.2.3- Phương thức bán hàng giao thẳng (không qua kho): 7
  1.2.2. Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 7
  1.2.2.1. Doanh thu bán hàng: 7
  1.2.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng. 9
  1.2.3. Giá vốn hàng tiêu thụ trong DN. 10
  1.2.4. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 13
  1.2.4.1- Chi phí bán hàng: 13
  1.2.4.2.- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 15
  1.2.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng: 16
  1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. 18
  1.3.1 Tổ chức hệ thống chứng từ: 18
  1.3.2. Tổ chức hệ thống tài khoản: 18
  1.4-Các hình thức ghi sổ 20
  1.4.1 Hình thức kế tóan nhật ký chung: 20
  1.4.2 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ: 22
  1.4.3 hình thức kế toán nhật ký - chứng từ: 27
  1.4.4 Hình thức kế toán nhật ký – sổ cái: 29
  1.4.5 Hình thức kế toán máy 32

  Chương 2:Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Nông sản Đại Đế 35
  2.1. Vài nét sự ra đời và phát triển của công ty TNHH Nông sản Đại Đế 35
  2.1.1. Sự ra đời của Công ty TNHH Nông Sản Đại Đế. 35
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và bộ máy quản lý của Công ty TNHH Nông Sản Đại Đế. 36
  2.1.3. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Nông Sản Đại Đế. 39
  2.1.3.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán. 39
  2.1.3.2. Các chính sách kế toán: 40
  2.2. Tình hình thực tế về Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH nông SẢN ĐẠI ĐẾ- DDC. 42
  2.2.1 Các phương thức bán hàng tại Công ty TNHH Nông sản Đại Đế 42
  2.2.1.1. Các phương thức bán hàng: 43
  2.2.1.2. Phương thức thanh toán: 44
  2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng. 44
  2.2.3.Kế toán xác định kết quả bán hàng: 55

  Chương 3:Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty TNHH nông sản đại đế-DDC 66
  3.1. Nhận xét, đánh giá khái quát về công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng ở Công ty tnhh nông sản đại đế nhận xét chung 66
  3.1.1.Ưu điểm: 66
  3.1.2. Nhược điểm: 67
  3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty TNHH Nông sản Đại Đế: 68
  3.2.1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường: 68
  3.2.2. Đào tạo chuyên sâu đội ngũ cán bộ nhân viên : 68
  3.2.3. Hoàn thiện chính sách sản phẩm: 68
  3.2.4.Hoàn thiện chính sách giá: 69
  3.2.5. Tổ chức tốt dịch vụ sau bán hàng 69
  LỜI NÓI ĐẦU

  Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã và đang phát triển, chuyển dần từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, đặt dưới sự quản lý vĩ mô của Đảng và Nhà nước bằng các chính sách, pháp luật do Nhà nước ban hành. Bên cạnh đó, có những thành tựu đáng kể về mọi mặt, song đời sống KT - XH vẫn còn không ít những khó khăn . đặt ra do nền kinh tế quốc dân nói chung và các dơn vị kinh tế nói riêng. Điều này, đòi hỏi các nhà hoạch định chiến lược phát triển kinh tế nói chung và các nhà quản trị doanh nghiệp nói riêng phải tập trung sức mạnh, trí lực để giải quyết các yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển kinh tế nói chung và cả chính đơn vị kinh tế đó.
  Việc xác định doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng là một vấn đề thường xuyên, cần thiết đặt ra cho tất cả các đơn vị kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Khác với cơ chế quản lý kinh tế cũ trước đây, vấn đề dặt ra là các đơn vị phải sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? giá bán như thế nào? hạch toán lỗ lãi ra sao? .lại trở nên rất quan trọng trong cơ chế mới như hiện nay đối với tất cả các đơn vị kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp hiện nay có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, bình đẳng trước pháp luật, tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh tự đưa ra phương án sản xuất kinh doanh sao cho mang lại hiệu quả cao nhất . Như vậy nếu đơn vị kinh tế nào tổ chức được tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao thì đơn vị đó có điều kiện thuận lợi để phát triển. Ngược lại nếu đơn vị nào không làm được điều đó thì sẽ không có điều kiện tồn tại và phát triển, thất bại sẽ xảy ra là tất yếu khách quan. Trong thực tế vấn đề này đã và đang được chứng thực tại các doanh nghiệp và điều này ngày càng rõ nét hơn.
  Cùng với việc đổi mới và hoàn thiện phong cách kinh doanh, làm ăn, công tác tổ chức kế hoàn thiện sao cho phù hợp. Công tác tổ chức kế toán doanh thu bán hàng - xác định kết quả bán hàng không nằm ngoài mục tiêu dặt ra. Nếu đơn vị làm tốt được công tác tổ chức kế toán doanh thu bán hàng - xác định kết quả bán hàng sẽ cung cấp dược những thông tin chính xác phục vụ cho yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, sau một thời gian nghiên cứu thực tế tại Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Hà Tây, kết hợp với kiến thức đã học tại trường, cùng với sự hướng dẫn chỉ bảo của các thầy trong trường và các cô các chú trong phòng tài vụ của Công ty tôi đã chọn đề tài:
  “Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH NÔNG SẢN ĐẠI ĐẾ- DDC VINA”.

  Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm tìm hiểu tình hình thực tế về công tác tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty. Qua nghiên cứu sẽ thấy được những mặt tốt ưu điểm cần phát huy và những điểm hạn chế cần có biện pháp khắc phục, đề xuất những ý kiến đóng góp kịp thời nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty.
  Theo yêu cầu đặt ra, chuyên đề chỉ đi sâu nghiên cứu công tác tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH NÔNG SẢN ĐẠI ĐẾ- DDC. Ngoài lời nói đầu và kết luận, bố cục của chuyên đề gồm 3 chương :

  Chương 1: Lý luận cơ bản về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàn trong doanh nghiệp thương mại.
  Chương 2: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH NÔNG SẢN ĐẠI ĐẾ- DDC.
  Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty TNHH NÔNG SẢN ĐẠI ĐẾ- DDC.
  Luận văn dài 74 trang


  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH NÔNG SẢN ĐẠI ĐẾ- DDC VINA
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH NÔNG SẢN ĐẠI ĐẾ- DDC VINA sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status