Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Bắc Kạn

  Thu's Miuu Thu's Miuu Đang Ngoại tuyến (296 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Bắc Kạn

  LỜI MỞ ĐẦU
  Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện để xã hội loài người tồn tại và phát triển. Cùng với xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng và phát triển không nghừng. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, Nhà Nước giao quyền tự chủ về tài chính, quyền tổ chức sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, lãi doanh nghiệp được hưởng, lỗ doanh nghiệp phải chịu, doanh nghiệp phải tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tự hạch toán kinh doanh “ lấy thu bù chi và có lãi hợp lý”. Nói cách khác doanh nghiệp phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa đầu ra và đầu vào, giữa sản xuất và tiêu thụ. Có quản lý tốt quá trình sản xuất sản phẩm, đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường, tăng nhanh doanh thu tiêu thụ thì doanh nghiệp mới có điều kiện tăng khả năng cạnh tranh, tạo thế và lực vững chắc trên thị trường.
  Đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán là một công cụ, bộ phận không thể thiếu trong quản lý kinh tế. Đặc biệt hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật, cùng với các phần mềm kế toán và máy vi tính đã đo lường tức thời hoạt động của doanh nghiệp, giúp “ con tàu” doanh nghiệp nhận thức được trạng thái của mình và từ đó có hướng đi thích hợp thì kế toán càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhờ có những thông tin kế toán cung cấp, lãnh đạo của doanh nghiệp mới nắm bắt được mọi tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, từ đó có thể đưa ra các quyết định đúng đắn, phù hợp và kịp thời.
  Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là một bộ phận của công tác kế toán trong doanh nghiệp. Không thể phủ nhận vai trò của nó trong việc quản lý giá vốn hàng bán và là cơ sở để xác định giá bán cho phù hợp, cung cấp số liệu về tình hình tiêu thụ và kết quả họat động bán hàng của doanh nghiệp. Do vậy, việc tổ chức kế toán tiêu thụ khoa học, hợp lý và phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin cho các nhà quản lý doanh nghiệp, các cơ quan chủ quản . Để từ đó đưa ra các phương án kinh doanh hiệu quả, các chính sách đúng đắn tạo điều kiện các doanh nghiệp phát triển làm động lực thúc đẩy sự phát triển của Đất Nước.
  Xuất phát từ vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Đồng thời thông qua quá trình thực tập, tìm hiểu thực tế kế toán đối với các phần hành kế toán đặc biệt là phần hành kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Bắc Kạn. Em đã mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu: “ Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Bắc Kạn”. Mục tiêu của đề tài là vận dụng lý luận về hạch toán kế toán về bán hàng và xác định kết quả bán hàng vào nghiên cứu thực tiễn ở công ty Cổ Phần Khoáng Sản Bắc Kạn.
  Bố cục luận văn của em gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Bắc Kạn.
  Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Bắc Kạn.
  Là một đề tài nghiên cứu khoa học. Do thời gian cũng như khả năng nghiên cứu còn hạn chế, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, khiếm khuyết nhất định. Em kính mong nhận được sự góp ý, bổ sung của các thầy cô giáo trong bộ môn và các anh, chị trong phòng kế toán – tài vụ của Công Ty để đề tài luận văn của em có chất lượng hơn nữa.
  Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Lê Thị Diệu Linh cùng toàn thể các thầy cô giáo trong bộ môn kế toán của trường. Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Công Ty, các anh, các chị trong phòng kế toán – tài vụ của Công Ty đã tận tình giúp đỡ cho em hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp này.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  Chương 1:
  Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp sản xuất.
  1.1 Sự cần thiết của việc nghiên cứu tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất
  1.1.1 Đặc điểm, vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
  Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra các loại sản phẩm và cung cấp dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu thị trường với mục tiêu là lợi nhuận. Để thực hiện muc tiêu đó, doanh nghiệp phải thực hiện được giá trị sản phẩm, hàng hoá thông qua hoạt động bán hàng.
  Bán hàng là quá trình các doanh nghiệp thực hiện việc chuyển hoá vốn kinh doanh của mình từ hình thái hàng hoá sang hình thái tiền tệ và hình thành kết quả tiêu thụ. Đây là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.
  Xét trên góc độ kinh tế, bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu hàng hoá, sản phẩm gắn với phần lớn lợi ích và rủi ro cho khách hàng đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.
  Theo đó, quá trình bán hàng trong doanh nghiệp có thể chia làm hai giai đoạn:
  - Giai đoạn 1: Đơn vị bán căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã kí kết để xuất giao sản phẩm, hàng hoá cho đơn vị mua. Giai đoạn này phản ánh một mặt của quá trình vận động, lưu thông thành phẩm.
  - Giai đoạn 2: Khi khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán lúc này quá trình bán hàng được hoàn tất. Doanh nghiệp có thể bù đắp chi phí phát sinh và hình thành kết quả kinh doanh.
  Tóm lại quá trình bán hàng trong doanh nghiệp có những đặc điểm sau:
  - Có sự thoả thuận giữa người mua và người bán về số lượng, chất lượng, quy cách bán hàng.
  - Có sự thay đổi quyền sở hữu, quyền sử dụng từ người bán sang người mua.
  - Người bán giao cho người mua một lượng hàng hoá và nhận được tiền hoặc được chấp nhận thanh toán. Khoản tiền này được gọi là doanh thu bán hàng - được dùng để bù đắp chi phí bỏ ra trong quá trình kinh doanh và hình thành nên kết quả bán hàng trong doanh nghiệp.
  Doanh thu là tổng thể các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong thời kỳ hạch toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
  Doanh thu được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, giá trị hàng bán bị trả lại.
  Căn cứ vào luật thuế giá trị gia tăng doanh thu bán hàng được ghi nhận như sau:
  - Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
  Doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền hàng, tiền cung ứng dịch vụ (chưa có thuế GTGT) bao gồm cả phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có) mà cơ sở kinh doanh được hưởng.
  - Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và đối với hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT:
  Doanh thu bán hàng là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ bao gồm cả phụ thu và phí thu (nếu có) mà cơ sở kinh doanh được hưởng (tổng giá thanh toán bao gồm cả thuế).
  Kết quả hoạt động kinh doanh là mục đích cuối cùng của mỗi doanh nghiệp. Toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp đều nhằm mục đích này. Còn bán hàng hoá thành phẩm với vị trí là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là cơ sở để xác định kết quả kinh doanh.
  Kết quả hoạt động kinh doanh là biểu hiện số tiền lãi hay lỗ từ các loại hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Đây là kết quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh thông thường và các hoạt động khác của doanh nghiệp.
  Như vậy, bán hàng và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có mối quan hệ mật thiết với nhau. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là mục đích cuối cùng của doanh nghiệp, còn bán hàng là phương tiện trực tiếp để thực hiện mục đích đó.
  1.1.2 Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng, nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
  .
  Luận văn dài 92 trang
  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Bắc Kạn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Bắc Kạn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status