Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Pha Lê C&C

  Thu's Miuu Thu's Miuu Đang Ngoại tuyến (296 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Pha Lê C&C

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 6
  1.1 Ý nghĩa và sự cần thiết của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty thương mại 6
  1.1.1 Đặc điểm, vai trò của bán hàng và xác định kết quả bán hàng 6
  1.1.2 Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng, nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 7
  1.2 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 9
  1.2.1 Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng 9
  1.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 11
  1.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng 11
  1.2.2.1.1 Doanh thu bán hàng và điều kiện ghi nhận doanh thu 11
  1.2.2.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng theo từng phương thức bán hàng 12
  1.2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 18
  1.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 19
  1.2.3.1 Các phương pháp xác định trị giá vốn hàng xuất kho 19
  1.2.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 23
  1.2.4.1 Kế toán chi phí bán hàng 23
  1.2.4.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 24
  1.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 26
  1.2.6 Kế toán xác định kết quả bán hàng 26
  1.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 277
  1.4 Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán máy. 288
  CHƯƠNG 2: THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PHA LÊ C&C HN 31
  2.1 Giới thiệu khái quát về công ty 31
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 31
  2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty 32
  2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 32
  2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty 37
  2.1.2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán 37
  2.1.2.2.2 Một số chính sách kế toán áp dụng tại Công ty 40
  2.1.2.2.3 Hình thức kế toán sử dụng 41
  2.1.2.2.4 Hệ thống báo cáo tài chính 46
  2.2 Tổ chức thực công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH PHA LÊ C&C HN 46
  2.2.1 Đặc điểm hàng hóa tại công ty 46
  2.2.2 Phương thức bán hàng 46
  2.2.3 Kế toán bán hàng vá xác định kết quả bán hàng tại công ty trong điều kiện áp dụng phần mềm kế toán 47
  2.2.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 47
  2.2.3.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng 47
  2.2.3.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 61
  2.2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán 61
  2.2.2.4.1 Phương pháp tính trị giá vốn hàng xuất kho 61
  2.2.2.4.2 Kế toán giá vốn hàng bán 62
  2.2.2.5 Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 66
  2.2.2.5.1 Kế toán chi phí bán hàng 66
  2.2.2.5.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp 71
  2.2.2.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 73
  2.2.2.7 Kế toán xác định kết quả bán hàng 74
  CHƯƠNG 3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PHA LÊ C&C HN 83
  3.1 Những đánh giá và nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty 83
  3.1.1 Những ưu điểm 84
  3.1.1.1 Về tổ chức công tác kế toán của Công ty 84
  3.1.1.2 Về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 85
  3.1.2 Một số điểm còn hạn chế 86
  3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty 87
  3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 88
  3.2.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH PHA LÊ C&C HN 88
  LỜI MỞ ĐẦU
  Hiện nay, Việt Nam đã chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, thị trường hàng hóa ngày nay thay vì bán những cái Doanh nghiệp có, giờ đây bán những thứ mà khách hàng cần. Trong điều kiện đó, các Doanh nghiệp nói chung và Doanh nghiệp thương mại nói riêng muốn đứng vững trên thị trường, tăng khả năng cạnh tranh phải sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa đạt chất lượng tốt, hình thức mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, được thị trường chấp nhận. Muốn vậy, doanh nghiệp phải thực hiện đồng thời các biện pháp về tổ chức, kỹ thuật và quản lý kinh tế, trong đó kế toán là một công cụ quản lý hữu hiệu nhất.
  Kết quả của quá trình bán hàng được thể hiện bằng doanh thu đạt được, đó chính là kết quả thu được từ công tác năng động sáng tạo nhằm phục vụ nhu cầu thị trường của doanh nghiệp, là sự kết hợp tài tình nhiều công cụ quản lý kinh tế. Một trong những công cụ nói trên là công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở mỗi Doanh nghiệp.
  Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả một cách hợp lý là tiền đề để Doanh nghiệp thu hồi vốn nhằm tái sản xuất giản đơn, động thời tích lũy để thực hiện quá trình tái sản xuất mở rộng. Hơn nữa, việc tiêu thụ hàng hóa không những giúp Doanh nghiệp ổn định tình hình tài chính, nâng cao mức sống của người lao động mà còn đáp ứng nhu cầu về đời sống vật chất ngày càng cao của mọi tầng lớp dân cư.
  Từ việc nhận thức được tầm quan trọng của công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng đối với Doanh nghiệp Thương Mại, qua quá trình thực tập tại công ty TNHH Pha Lê C&C, cùng với sự giúp đỡ của cô chú phòng kế toán và sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Ngô Thị Thu Hồng, em đã tập trung nghiên cứu đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Pha Lê C&C” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
  LUẬN VĂN GỒM 3 CHƯƠNG:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong Doanh nghiệp Thương mại.
  Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh bán hàng tại công ty TNHH Pha Lê C&C.
  Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty TNHH Pha Lế C&C
  Mặc dù đã cố gắng nhưng do thời gian và trình độ có hạn, nên không thể tránh khỏi sai sót. Em rất mong cô có nhiều ý kiến đóng góp, giúp em hoàn thiện những thiếu sót của mình.
  Em xin chân thành cảm ơn
  Luận văn dài 100 trang


  Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Pha Lê C&C
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Pha Lê C&C sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status