Lời mở đầu
Kể từ khi nước ta chuyển từ cơ chế quản lý tập chung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, môi trường cạnh tranh ở Việt Nam ngày càng ngay gắt hơn, thúc đẩy các doanh nghiệp nước ta năng động, tích cực hơn trong các hoạt động của mình. Trong đó một thay đổi tích cực nhất là các doanh nghiệp cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ coi khách hàng là trung tâm của mọi chính sách và luôn tìm cách để phục vụ họ một cách tốt nhất. Hiện nay, các doanh nghiệp dùng mọi biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm dù mức độ còn rất khác nhau. Tuy nhiên trong quá trình tiến hành, các doanh nghiệp cần nhận thấy rằng công tác tiêu thụ có một vai trò quan trọng trong sự thành công của họ. Một sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả thích hợp và sẵn có với khách hàng vẫn có thể không được họ chú ý và tìm mua giữa rất nhiều sản phẩm cùng loại khác. Muốn có mức tiêu thụ cao, sản phẩm phải làm cho khách hàng biết sự có mặt của nó trên thị trường, phải nêu được vì sao họ nên mua nó chứ không phải các sản phẩm cùng loại khác và phải thuyết phục được họ nên mua nó càng nhanh càng tốt. Ngoài ra, chính sách này còn tạo ra được sự hợp tác và hỗ trợ từ phía những người trung gian, tạo ra sự nỗ lực lớn hơn của lực lượng bán hàng và giúp xây dựng một hình ảnh thuận lợi hơn cho công ty. Vì tiêu thụ sản phẩm có vai trò quan trọng như vậy nên em quyết định chọn đề tài "Một số ý kiến hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm" với mục đích vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn để nâng cao hiểu biết của mình, đồng thời có những ý kiến đề suất để công ty xem xét nhằm sử dụng có hiệu quả hơn chính sách này. Bài viết được chia làm 3 phần chính như sau:
Chương I: Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm - yếu tố sống còn đối với doanh nghiệp
Chương II: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Kim khí Hà Nội
Chương III: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới
Vì là lần đầu tiên vận dụng lý luận với thực tiễn để nghiên cứu nên chuyên đề sẽ có những thiếu sót. Vì vậy em rất mong có sự góp ý, nhận xét của thầy cô giáo.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS -TS Trần Chí Thành xin cảm ơn các cán bộ công nhân viên của Công ty Kim khí Hà Nội đã tạo điều kiện để em hoàn thành bài viết này.
Mục lục
Trang
Lời nói đầu 1
Chương 1 . đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm yếu tố sống
còn đối với doanh nghiệp 3
I. Thị trường và tiêu thụ sản phẩm . 3 1. Quan niệm về thị trường 3
a. Những khái niệm truyền thống .3
b. Khái niệm thị trường theo quan điểm Marketing .3
2. Bản chất của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 4
3. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm 7
II . Nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm 7
1. Nghiên cứu nhu cầu thị trường 7
2. Xây dưng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 8
3. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm 10
a. Tổ chức kênh phân phối 10
b. Xác định giá sản phẩm 13
c. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 15
d. Các hoạt động hỗ trợ 16
III. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm 17
1. Các nhân tố ngoài doanh nghiệp 17
2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 18
3. Sự cần thiết phải đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong
các doanh nghiệp hiện nay .19 19
Chương II: thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm
tại công ty kim khí Hà Nội 21
I . Quá trình hình thành và phát triển 21
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 21
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Kim khí Hà Nội 22
II. Đánh giá quá trình tiêu thụ sản phẩm của công ty trong
thời gian gần đây 26
1. Tình hình tiêu thụ thực hiện so với kế hoạch sản xuất 26
2. Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của Công ty Kim khí 27
3. Nhận xét về phân tích 28
III. Công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm của
Công ty Kim khí Hà Nội 29
1. Kênh phân phối 29
2. Tổ chức bán hàng tiêu thụ sản phẩm 29
3. Quảng cáo khuyến mại 30
4. Xác định gía 31
V. Những ưu nhược điểm trong tiêu thụ sản phẩm
của Công ty Kim khí Hà Nội 31
1. Những ưu điểm 31
2. Những tồn tại trong công tác tiêu thụ sản phẩm 32
3. Nguyên nhân 33
Chương III: Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ
sản phẩm trong thời gian tới . 35
I. Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty 35
Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm 38
1. Tổ chức tốt hơn nữa công tác điều tra nghiên cứu thị trường 38
2. Đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm .39
3. Xây dựng mức giá khung giá hợp lý và phấn đấu hạ giá thành 43
4. Đa dạng hóa chủng loại sản phẩm .44
5. Tổ chức phát triển hệ thống đại lý, cửa hàng giới thiệu sản phẩm .46
6. Coi trọng đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên 47
7. Tăng cường hoạt động quảng cáo và các hoạt động xúc tiến bán hàng.48
8. Tăng cường quản lý chiến lược .48
III. Một số kiến nghị với các cơ quan quản lý
nhà nước trực thuộc 50
Kết luận . 52
[charge=150]http://up.4share.vn/f/4879717d7b787171/TM135.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Một số ý kiến hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.