Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh

  Thu's Miuu Thu's Miuu Đang Ngoại tuyến (296 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh

  Mục lục
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: Những vấn đề lí luận chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp sản xuất 3
  1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất 3
  1.1.1. Khái niệm bán hàng, các phương thức bán hàng 3
  1.1.1.1.Khái niệm về bán hàng 3
  1.1.1.2.Các phương thức bán hàng 3
  1.1.2. Yêu cầu quản lý bán hàng, vai trò, nhịêm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả 4
  1.1.2.1 Yêu cầu quản lý bán hàng 4
  1.1.2.2.Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 5
  1.2.Nội dung tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất 7
  1.2.1.Kế toán thành phẩm 7
  1.2.1.1. Khái niệm về thành phẩm 7
  1.2.1.2. Phân loại và đánh gía thành phẩm 8
  1.2.1.3.Yêu cầu quản lý thành phẩm 10
  1.2.1.4.Kế toán chi tiết thành phẩm 10
  1.2.1.5.Kế toán tổng hợp thành phẩm 11
  1.2.2.Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 14
  1.2.2.1.Kế toán doanh thu 14
  1.2.2.2.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 17
  1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán 19
  1.2.4.Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 21
  1.2.4.1.Kế toán chi phí bán hàng 21
  1.2.4.2.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 22
  1.2.5. Kế toán chi phí thuế TNDN 25
  1.2.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng 26
  1.3. Hệ thống sổ kế toán áp dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 28
  1.4. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong điều kiện ứng dụng tin học. 29
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh 32
  2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh 32
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh 32
  2.1.2.Đặc điểm tố chức sản xuất 34
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty 35
  2.1.4 Bộ máy kế toán và công tác kế toán của Công ty. 38
  2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh 38
  2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 40
  2.2.Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh 47
  2.2.1.Kế toán thành phẩm 47
  2.2.1.1.Đặc điểm về thành phẩm và cách mã hoá thành phẩm ở công ty 47
  2.2.1.2.Đánh giá thành phẩm 49
  2.2.1.3.Kế toán chi tiết thành phẩm 50
  2.2.1.4.Kế toán tổng hợp thành phẩm 53
  2.2.2.Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 64
  2.2.2.1.Tình hình quản lý bán hàng tại công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh, 64
  2.2.2.2.Cách thức khai báo các đối tượng cần quản lý: 65
  2.2.2.3.Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 68
  2.2.2.4.Kế toán theo dõi thanh toán với khách hàng 77
  2.2.2.5.Kế toán thuế GTGT 84
  2.2.3.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 89
  2.2.3.1.Kế toán chi phí bán hàng 89
  2.2.3.2.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 95
  2.2.4.Kế toán xác định kết quả bán hàng 106
  Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh 112
  3.1.Nhận xét về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh 112
  3.1.1.Những ưu điểm trong tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả ở Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh 113
  3.1.2.Những hạn chế trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh 115
  3.2.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh 116
  KẾT LUẬN 125
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 127
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong bối cảnh chuyển mình theo cơ chế thị trường, cùng với sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp trong nước có không ít thuận lợi và khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh, tuy nhiên phải đối mặt với bao thách thức. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt này thì phải lựa chọn cho mình bước đi thích hợp, phải có tầm nhìn chiến lược từ tổ chức sản xuất đến tiếp cận thị trường và đặc biệt, phải có công cụ quản lý hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Một trong những cơ sở cung cấp thông tin quan trọng cho việc chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả là tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý. Và vấn đề không thể thiếu đối với các doanh nghiệp sản xuất là tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng một cách kịp thời, chính xác, đầy đủ. Các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa các hình thức mẫu mã, chủng loại sản phẩm, mở rộng thị trường, lựa chọn kênh phân phối với mục đích đẩy mạnh công tác bán hàng, nhằm mục tiêu thu được lợi nhuận tối đa.
  Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung và Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh nói riêng, bằng những kiến thức được trang bị ở nhà trường cùng sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo – Giáo Sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Đỗ và ban lãnh đạo, cán bộ phòng kế toán Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh, em đã chọn đề tài nghiên cứu “Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh”. Nội dung luận văn được trình bày thành 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh.
  Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh.
  Mặc dù có nhiều cố gắng song thời gian kinh nghiệm còn hạn chế nên chắc sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự bổ sung của các thầy cô giáo để luận văn của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn.
  Luận văn có độ dài 133 trang  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status