Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ

  Thu's Miuu Thu's Miuu Đang Ngoại tuyến (296 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ

  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đã mở ra những cơ hội mới cho mọi cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp tăng cường tìm kiếm lợi nhuận. Hiện nay, cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng đang mở rộng. Tuy nhiên, đi cùng với các cơ hội đó là sự phát sinh và tồn tại của nhiều loại hình doanh nghiệp khiến cho quá trình cạnh tranh diễn ra ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Mỗi doanh nghiệp nếu không tự tìm cho mình một vị trí vững chắc để phát triển thì sẽ khó tồn tại, dần dần sẽ bị tụt hậu và tự đào thải ra khỏi môi trường kinh doanh. Chính vì vậy, tổ chức tốt công tác quản lý, hoạch định chiến lược kinh doanh và thực hiện một cách nghiêm túc, linh hoạt các chính sách, phương hướng kinh doanh chính là điều kiện cần thiết để đem lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp.
  Kế toán chính là công cụ đắc lực trong việc thu thập, xử lý và cung cấp những thông tin cho các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp, những người điều hành Kế toán vẽ ra bức tranh toàn cảnh về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó các nhà quản lý sẽ có những đánh giá, nhìn nhận đúng đắn về tình hình kinh doanh và tổ chức các hoạt động trong đơn vị mình, đưa ra được những giải pháp, chiến lược kinh doanh mới, phù hợp và có hiệu quả hơn.
  Với vai trò quan trọng của kế toán trong quá trình quản lý hoạt động của doanh nghiệp thì bộ phận kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng đóng góp một phần không nhỏ, đặc biệt là đối với doanh nghiệp thương mại, việc lựa chọn mặt hàng kinh doanh, phương thức kinh doanh, mở rộng kinh doanh cả theo chiều rộng và chiều sâu là một vấn đề đáng quan tâm. Thực hiện tốt công tác này sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra những hạn chế cần khắc phục và phát huy những nhân tố tích cực để không ngừng mở rộng thị trường, đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hoá, tạo điều kiện tối đa hoá lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ là một tổ chức kinh doanh độc lập, từ khi thành lập cho đến nay đã không ngừng lớn mạnh và hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt của doanh nghiệp khác bên cạnh những thuận lợi công ty gặp không ít những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tiêu thụ sản phẩm. Nhận thức tầm quan trọng của công tác kế toán và xác định kết quả bán hàng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và qua quá trình thực tập tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ , em đã đi sâu nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán bán hàng và chọn đề tài: "Tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ " cho chuyên đề của mình.
  Với mục đích nghiên cứu, tìm hiểu, đi sâu về lý luận cũng như thực tiễn về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở doanh nghiệp, từ đó có thể đưa ra nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở đơn vị, chuyên đề được trình bày với kết cấu ba chương:
  Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ.
  Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ .
  Chuyên đề được hoàn thành dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Thu Hoài và sự giúp đỡ các nhân viên phòng kế toán của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ song vẫn còn nhiều hạn chế và không tránh khỏi những thiếu sót. Vậy, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy, cô giáo để không chỉ hoàn thiện chuyên đề mà còn giúp bản thân em được hoàn thiện hơn về suy nghĩ và nhận thức.

  Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2010
  Sinh viên thực hiện

  Nguyễn Chí Khiết
  CHƯƠNG 1
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN
  BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG
  DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

  1.1. SỰ CẦN THIẾT VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
  1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu quản lý bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
  Bán hàng (hay tiêu thụ hàng hoá) là giai đoạn cuối cùng của quá trình tuần hoàn vốn trong doanh nghiệp, là quá trình thực hiện mặt giá trị của hàng hoá. Trong mối quan hệ này doanh nghiệp phải chuyển giao hàng hoá cho người mua, người mua phải chuyển giao cho doanh nghiệp số tiền mua hàng tương ứng với giá trị của hàng hoá, số tiền đó được gọi là doanh thu bán hàng.
  Hay nói cách khác: "Bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, gắn với phần lớn lợi ích và rủi ro cho khách hàng, đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán".
  Để thực hiện quá trình bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp phải chi ra các khoản chi phí, đó là tổng giá trị làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ dưới hình thức các khoản tiền đã chi ra, các khoản khấu trừ vào tài sản hoặc phác phát sinh các nợ làm giảm doanh thu. Đồng thời doanh nghiệp cũng thu được các khoản doanh thu và thu nhập khác - là tổng giá trị các lợi ích kinh tế thu được trong kỳ phát sinh từ các hoạt động góp phần làm tăng doanh thu, từ đó tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.
  Sau một quá trình hoạt động, doanh nghiệp xác định được kết quả của từng hoạt động, trên cơ sở so sánh doanh thu và chi phí của từng hoạt động. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp góp phần quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của chính doanh nghiệp cũng như của các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân, từ đó tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và sự tích luỹ quốc gia.
  Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động thương mại bao trùm tất cả các lĩnh vực. Các doanh nghiệp thương mại chỉ có thể thông qua thị trường - là nơi kiểm nghiệm, là thước đo cho tất cả các mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp, là môi trường để hàng hóa từ người sản xuất đến với người tiêu dùng. Hoạt động thương mại có ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và trên thực tế, nó ảnh hưởng tới tất cả các chỉ tiêu của kinh tế chủ yếu của một doanh nghiệp. Sở dĩ như vậy là vì nếu hàng hoá của doanh nghiệp sản xuất kông qua tiêu thụ, không lưu thông trao đổi trên thị trường thì doanh nghiệp đó sẽ không tồn tại và phát triển được. Trên thực tế các doanh nghiệp vẫn có thể tự mình tiêu thụ được sản phẩm của họ, nhưng nếu chỉ đơn thuần như vậy thì sản xuất sẽ bị phân tán, không tập trung, cơ hội phát triển và khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng là chưa đủ. Chính vì vậy hoạt động thương mại ra đời với mục tiêu chính là phục vụ một cách tốt nhất nhu cầu tiêu dùng của con người.
  Ở đây, với doanh nghiệp thương mại, ta chỉ quan tâm đến công tác bán hàng, bởi hoạt động này là hoạt động chính tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Việc cung cấp sản phẩm, hàng hoá kịp thời, đúng hạn, đúng quy cách, phẩm chất, đủ số lượng yêu cầu của bạn hàng sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thành tốt kế hoạch tiêu thụ hàng hoá, từ đó tăng nhanh lơi nhuận cho doanh nghiệp, tăng uy tín cho doanh nghiệp trên thị trường và các đối tác kinh doanh.
  Thực hiện tốt việc tiêu thụ hàng hoá không chỉ có ý nghĩa đối với doanh nghiệp mà nó còn ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Bởi điều này sẽ tạo cơ sở cho sự cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa tiền và hàng, đồng thời tạo sự cân đối sản xuất trong từng ngành và liên ngành. Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế mở cửa, hội nhập với thế giới, các mối quan hệ kinh tế đối ngoại ngày càng phát triển mạnh mẽ thì tiêu thụ hàng hoá, thành phẩm càng có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp và nền kinh tế. Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do vậy, các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp thương mại phảI chú trọng quan tâm đến hàng hoá trên các phương diện: Giá cả, chất lượng, mẫu mã, phương thức bán hàng, hình thưc thanh toán từ đó tạo nên uy tín, sức mạnh, vị trí vững vừng trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần tạo sự cân đối trong cán cân thanh toán quốc tế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng nền kinh tế quốc dân.
  Có thể thấy thực hiện tốt công tác tiêu thụ hàng hoá sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn, tiết kiệm chi phí như chi phí bán hàng, chi phí bảo quản, chi phí kho bãi góp phần tăng lợi nhận cho doanh nghiệp. Ngược lại, nếu công tác tiêu thụ hàng hoá tiến hành chậm chạp, yếu kém sẽ kéo dài thời gian luân chuyển vốn, đồng vốn bị ứ đọng do tốn chi phí bảo quản, kho bãi, chi phí bán hàng, đặc biệt là sẽ làm thiếu vốn để tiếp tục quay vòng mua hàng hoá về để bán. Tổ chức công tác bán hàng có ý nghĩa quan trọng như vậy nhưng mối quan tâm không chỉ dừng lại ở đó, mà dừng lại ở kết quả của việc tổ chức thực hiện nó. Đây cũng là qui luật tất yếu trong sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều muốn biết mình đang và sẽ thu được gì sau hàng loạt các hành vi tác nghiệp.
  Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: kết quả của hoạt động kinh doanh, kết quả của hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. Đối với doanh nghiệp thương mại, kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu là kết quả của hoạt động bán hàng. Nó là nguồn lợi chính, là chênh lệch giữa doanh thu thuần với trị giá vốn hàng bán ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ. Trong điều kiện khu vực hoá, toàn cầu hoá, tự do thương mại và tự do cạnh tranh làm cho sự khác biệt giữa thị trường trong và ngoài nước ngày càng mờ nhạt, điều dó vừa tạo ra cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ nhưng lại đặt ra cho các doanh nghiệp trông nước nhiều khó khăn thách thức mới với sự xuất hiện của ngày càng nhiều các đối thủ cạnh tranh. Đứng trước tình hình này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải lựa chọn cho mình một chính sách tiêu thụ đúng đắn nhằm đáp ứng được yêu cầu đa dạng của thị trường và tăng hiệu quả kinh doanh.
  Từ những ý nghĩa quan trọng đó, có thể nói tổ chức công tác bán hàng, tiêu thụ hàng hoá là một yêu cầu khách quan đối với các doanh nghiệp. Do vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ quá trình này.
  Để quản lý tốt quá trình bán hàng, tiết kiệm chi phí và tối đa hoá lợi nhuận cần đảm bảo một số yêu cầu:
  - Quản lý sự vận động của từng loại hàng hoá trong quá trình nhập - xuất, tồn kho trên cả thực tế và sổ sách, chứng từ về số lượng, chất lượng và giá trị của chúng, đối với từng loại hàng hoá, không chỉ theo dõi về các chỉ tiêu tổng hợp mà cần phải mở sổ chi tiết để quản lý chặt chẽ.
  - Để đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, cần nắm vững thị trường, xác định đúng giá cả, lựa chọn phương pháp tiêu thụ cho phù hợp và xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp, bởi vì ngoài yếu tố giá cả và chất lượng thì thương hiệu là một nhân tố tích cực thúc đẩy tốc độ tăng doanh số hàng bán. Đồng thời theo dõi chặt chẽ, áp dụng linh hoạt thể thức thanh toán đối với từng khách hàng, từng loại hàng hoá, đôn đốc khách hàng thanh toán các khoản nợ đầy đủ và kịp thời, tính toán và xác định đúng đắn kết quả của từng hoạt động và thực hiện nghiêm túc cơ chế phân phối lợi nhuận.
  - Tìm hiểu, khai thác và mở rộng thị trường, áp dụng các phương thức bán hàng phù hợp và có các chính sách sau bán hàng "hậu mãi" nhằm không ngừng tăng doanh thu, giảm chi phí của các hoạt động.
  - Quản lý và sử dụng hiệu quả chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp nhằm tối đa hoá lợi nhuận và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, quản lý chặt chẽ việc chấp hành chế độ Tài chính về phân phối kết quả.
  1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

  Luận văn có độ dài 73 trang  Xem Thêm: Tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status