Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên phú

  Thu's Miuu Thu's Miuu Đang Ngoại tuyến (296 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên phú

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ. 3
  I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3
  II SỰ CẦN THIẾT PHẢI HẠCH TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 3
  1. Khái niệm và đặc điểm của hàng hoá. 3
  2. Vị trí, ý nghĩa của việc tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh. 4
  3. Các yêu cầu quản lý bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 5
  4. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán trong quản lý việc bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 7
  III. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP BÁN HÀNG. 9
  1. Quy trình thực hiện bán hàng và các phương thức bán hàng. 9
  2. Các phương pháp xác định giá vốn hàng hoá tiêu thụ. 13
  3. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên. 16
  4. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 21
  5. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thua. 23
  IV. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ. 25
  1. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 25
  2. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 28
  PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN PHÚ 31
  I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN PHÚ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH. 31
  1. Lịch sử hình thành và phát triển. 31
  2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh. 33
  3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty. 34
  II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN PHÚ 37
  1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 37
  2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 38
  III. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN PHÚ 41
  1. Quản lý bán hàng tại công ty. 41
  2. Các hình thức tiêu thụ doanh nghiệp đang áp dụng. 42
  3. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại Công ty. 43
  4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 52
  5. Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá. 53
  IV. HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI T.C.I 54
  1. Hạch toán các khoản chi phí cho kinh doanh 54
  2. Hạch toán các nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh. 56
  PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN PHÚ 58
  I. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN PHÚ 58
  1. Nhận xét chung. 58
  2. Ưu điểm và một số tồn tại cần khắc phục. 59
  II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại T.C.I. 61
  KẾT LUẬN 64
  MỤC LỤC 65
  Nhận xét của cơ quan thực tập 67

  LỜI NÓI ĐẦU
  Ngày nay, khi nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì vấn đề hiệu quả kinh tế luôn được các doanh nghiệp quan tâm và chú trọng. Đây là sự so sánh giữa toàn bộ chi phí bỏ ra và kết quả thu lại được. Muốn làm được điều này đòi hỏi mỗi chúng ta phải có tri thức trong hoạt động sản xuất và quản lý.
  Tiêu thụ hàng hoá là khâu cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, nó có vị trí đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, nó góp phần to lớn đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, khâu tiêu thụ hàng hoá của quá trình sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp gắn liền với thị trường, luôn luôn vận động và phát triển theo sự biến động phức tạp của các doanh nghiệp.
  Chính vì vậy, công tác tiêu thụ hàng hoá luôn luôn được nghiên cứu, tìm tòi, bổ sung để được hoàn thiện hơn cả về lý luận lẫn thực tiễn, nhằm mục đích không ngừng nâng cao hiệu quả của kinh doanh, hiệu năng quản lý.
  Trong những năm gần đây, thị trường nước ngoài là một vấn đề nổi trội, vấn đề quan tâm của các doanh nghiệp. Từ khi thực hiện chính sách mở cửa Việt Nam đã thiết lập được nhiều mối quan hệ hợp tác thương mại với nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, hàng hoá của các nước cũng được nhập khẩu vào Việt Nam với khối lượng khá lớn nên công tác tiêu thụ hàng hoá càng cần được hoàn thiện hơn. Để tồn tại và phát triển trên thị trường, ngoài việc cung cấp cho thị trường một khối lượng sản phẩm nhất định với chất lượng cao, chủng loại mẫu mã phù hợp, các doanh nghiệp cần phải thực hiện tốt công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá.
  Xây dựng tổ chức công tác hạch toán kế toán khoa học hợp lý là một trong những cơ sở cung cấp thông tin quan trọng nhất cho việc ra quyết định chỉ đạo, điều hành kinh doanh có hiệu quả. Công tác kế toán nói chung, hạch toán tiêu thụ hàng hoá nói riêng ở các doanh nghiệp đã được hoàn thiện dần song mới chỉ đáp ứng được yêu cầu quản lý ở các doanh nghiệp với mức độ còn hạn chế. Bởi vậy, bổ sung và hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán nói chung, hạch toán tiêu thụ hàng hoá nói riêng luôn là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá, trong thời gian thực tập tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Thiên phúem đã đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu lý luận của công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại của công ty. Hoạt động tiêu thụ hàng hoá của công ty rất đa dạng và phong phú, cùng với số vốn kiến thức học được trên ghế nhà trường em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên phú”.
  Vì thời gian thực tập ngắn và bản thân còn bị hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ đạo chân tình của cô giáo để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
  Để làm được đề tài này, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo trong khoa kế toán Học Viện Ngân Hàng và phòng kế toán công ty.
  Nội dung chính của chuyên đề bao gồm 3 phần:
  Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại và dịch vụ.
  Phần II: Thực trạng hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên Phú
  Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên Phú

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên phú
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên phú sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status