Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

  Thu's Miuu Thu's Miuu Đang Ngoại tuyến (296 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường, đứng trước những cơ hội và thách thức mới, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững đòi hỏi các nhà quản trị phải giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một trong những vấn đề đặt ra là làm sao tổ chức tốt khâu sản xuất, tiết kiệm được chi phí, hạ giá thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Trong đó biện pháp quan trọng nhất, hiệu quả nhất phải kể đến là thực hiện tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  Là phần hành kế toán chủ yếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ vai trò hết sức quan trọng, nó giúp doanh nghiệp nắm bắt được các nhân tố ảnh hưởng tới chỉ tiêu chi phí sản xuất kinh doanh, qua đó các nhà quản trị có biện pháp phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận và tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường.
  Sau một thời gian ngắn thực tập tại Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội, được sự quan tâm giúp đỡ của các anh, chị phòng Kế toán và những kiến thức đã học ở trường em nhận thức được vai trò quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với sự hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, em đã chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội” làm đề tài cho luận văn cuối khóa của mình.
  Cùng với sự cố gắng của bản thân, đồng thời được sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo TS. Trương Thị Thủy em đã hoàn thành bài luận văn này. Nhưng do thời gian và trình độ còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý bổ sung của thầy cô và các bạn để bài luận văn của em được hoàn thiện hơn.
  Ngoài phần mở đầu và phần kết luận thì luận văn được chia thành 3 chương chính như sau:
  Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.
  Chương 3: Một số ý kiến nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

  CHƯƠNG 1LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMTRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
  1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất hoàn thành.1.1.1. Bản chất của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.Dựa theo quan điểm của Mác, bất kỳ hoạt động sản xuất nào để tiến hành thực hiện được đều phải kết hợp đủ ba yếu tố cơ bản đó là: Tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp ba yếu tố đó để tạo ra sản phẩm, lao vụ và dịch vụ. Sự tiêu hao các yếu tố này trong quá trình sản xuất kinh doanh đã tạo ra các chi phí tương ứng, đó là chi phí về tư liệu lao động, chi phí về đối tượng lao động và chi phí về lao động sống. Vấn đề của mọi doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển đó là phải tối thiểu hóa chi phí và có lợi nhuận . Để quản lý chi phí một cách có hiệu quả, chúng ta trước hết phải hiểu rõ bản chất của chi phí là gì? Làm thế nào để quản lý chi phí có hiệu quả nhất?
  Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong quá trình sản xuất trong một thời kỳ nhất định.
  Như vậy bản chất của chi phí sản xuất của doanh nghiệp là:
  - Những phí tổn (hao phí) về các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất.
  - Lượng chi phí phụ thuộc vào khối lượng các yếu tố sản xuất đã tiêu hao trong kỳ và giá cả của một đơn vị yếu tố sản xuất đã hao phí.
  - Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải được đo lường bằng thước đo tiền tệ và được xác định trong một khoảng thời gian nhất định.
  Mặt khác, xét về thực chất, chi phí sản xuất là sự chuyển dịch vốn của doanh nghiệp vào đối tượng tính giá thành nhất định, nó là vốn mà doanh nghiệp đã bỏ vào quá trình sản xuất. Mục đích chủ yếu của việc xác định chi phí sản xuất chính là để xác định giá thành sản phẩm, một yêu cầu không thể thiếu trong doanh nghiệp sản xuất.
  Giá thành sản xuất sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí khác tính cho một sản phẩm,lao vụ dịch vụ sản xuất hoàn thành.
  Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu chất lượng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp cũng như đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nó là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp trong hệ thống các chỉ tiêu quản lý của doanh nghiệp, phản ánh kết quả sử dụng tài sản, tính đúng đắn về tổ chức kinh tế, kỹ thuật công nghệ doanh nghiệp sử dụng.
  Mặt khác, giá thành sản phẩm còn là cơ sở để định giá bán sản phẩm, xác định kết quả kinh doanh, là cơ sở để đánh giá hiệu quả trong quản lý sản xuất kinh doanh, thực hiện mục tiêu nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành.
  1.1.2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.Mục tiêu của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận, để thực hiện mục tiêu đó, một trong những biện pháp quan trọng là tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Để tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm thì doanh nghiệp cần nắm được nguồn gốc cũng như nội dung cấu thành nên giá thành sản phẩm để từ đó biết được nguyên nhân cơ bản, những nhân tố cụ thể làm tăng giá thành. Trên cơ sở đó nhà quản trị mới đề ra được những biện pháp cần thiết để hạn chế những nhân tố tiêu cực, thúc đẩy khai thác những nhân tố tích cực. Để từ đó không chỉ hạ giá thành của một đơn vị sản phẩm mà còn hạ giá thành của toàn bộ sản phẩm.
  Kế toán là một công cụ quản lý đắc lực trong hoạt động quản lý doanh nghiệp và cụ thể, kế toán chi phí giá thành là công cụ chủ yếu trong quản lý chi phí, giá thành. Vì thế yêu cầu chủ yếu đặt ra cho công tác kế toán hạch toán CPSX và GTSP là xác định đối tượng tập hợp chi phí, đối tượng tính giá thành phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp và thỏa mãn yêu cầu quản lý đặt ra. Đồng thời vận dụng các phương pháp hạch toán chi phí hợp lý nhất, tổ chức hạch toán một cách logic, chính xác, đầy đủ và kịp thời.
  Cụ thể, cần thực hiện tốt những yêu cầu sau:
  - Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất ở từng bộ phận trong doanh nghiệp.
  - Căn cứ vào đặc điểm, tình hình sản xuất của doanh nghiệp, đặc điểm sản xuất và quy trình công nghệ để xác đối tượng tập hợp chi phí, đối tượng tính giá thành phù hợp.
  - Tổ chức tập hợp, phân bổ từng loại CPSX theo đúng đối tượng đã xác định bằng phương pháp thích hợp để trên cơ sở đó tính giá thành thực tế cho từng đối tượng, từng đơn vị sản phẩm phẩm theo đúng quy định, đúng kỳ hạn, đúng phương pháp quy định và đảm bảo sự chính xác.
  - Kiểm tra việc thực hiện định mức tiêu hao vật tư kỹ thuật, dự toán chi phí phục vụ quản lý sản xuất nhằm thúc đẩy việc sử dụng tiết kiệm và hợp lý mọi chi phí, phục vụ yêu cầu hạch toán doanh nghiệp.
  - Định kỳ kiểm tra việc thực hiện kế hoạch GTSX và nhiệm vụ hạ giá thành sản phẩm hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ . Những khả năng tiềm tàng có thể khai thác và phương hướng cần phấn đấu để không ngừng hạ giá thành trong doanh nghiệp một cách hợp lý.
  - Xác định kết quả kinh tế ở từng bộ phận và toàn doanh nghiệp.
  1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  Việc tổ chức kiểm tra tính hợp lý của chi phí phát sinh tại doanh nghiệp, góp phần tăng cường quản lý chi phí một cách tiết kiệm, có hiệu quả. Mặt khác tạo điều kiện phấn đấu hạ giá thành sản phẩm, đó là một trong những điều kiện quan trọng tạo cho doanh nghiệp ưu thế cạnh tranh.Giá thành sản phẩm còn là cơ sở để xác định giá bán sản phẩm hạch toán kinh tế nội bộ, phân tích chi phí và xác định kết quả kinh doanh, cung cấp thông tin cho kế toán quản trị, phục vụ cho yêu cầu quản lý doanh nghiệp. Vì những ý nghĩa trên mà kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là thực sự quan trọng và đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động kế toán, quản lý doanh nghiệp.
  Kế toán chi phí giá thành cần phải thực hiện tối những nhiệm vụ chủ yếu sau:
  1. Trước hết cần nhận thức đúng đắn vị trí vai trò của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong toàn bộ hệ thống kế toán doanh nghiệp, mối liên hệ với các bộ phận kế toán có liên quan, trong đó kế toán các yếu tố chi phí là tiền đề cho kế toán chi phí và giá thành .
  2. Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuất, loại hình sản xuất đặc điểm của sản phẩm, khả năng hạch toán, yêu cầu quản lý cụ thể của doanh nghiệp để lựa chọn xác định đúng đắn đối tượng kế toán chi phí sản xuất, lựa chọn phương pháp tập hợp chi phí sản xuất theo các phương án phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.
  3. Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, đặc điểm của sản phẩm, khả năng và yêu cầu quản lý cụ thể của doanh nghiệp để xác định đối tượng tính giá thành phù hợp.
  4. Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, hợp lý trên cơ sở phân công rõ ràng trách nhiệm đối với từng nhân viên,từng bộ phận kế toán có liên quan đặc biệt bộ phận kế toán các yếu tố chi phí.
  5. Thực hiện tổ chức chứng từ, hạch toán ban đầu, hệ thống tài khoản, sổ kế toán phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực, chế độ kế toán để đảm bảo yêu cầu thu thập - xử lý - hệ thống hóa thông tin về chi phí, giá thành của doanh nghiệp một cách tốt nhất.
  6. Tổ chức lập và phân tích các báo cáo kế toán về chi phí, giá thành sản phẩm, cung cấp những thông tin cần thiết về chi phí, giá thành sản phẩm, giúp các nhà quản trị đưa ra các quyết định một cách nhanh chóng, phù hợp.

  .
  Luận văn này có độ dài 102 trang

  .


  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status