Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa - Hà Nội

  W
  webtailieu.org_21 webtailieu.org_21 Đang Ngoại tuyến (34 tài liệu)
  Registered Users
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa - Hà Nội

  mục lục

  Lời mở đầu . 1
  Chương 1: 3
  Lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng và kế toán cho vay trong hoạt động kinh doanh ngân hàng 3
  I/ Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế 3
  1) Khái niệm tín dụng ngân hàng . 3
  2) Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế 4
  II/ Vai trò và nhiệm vụ của kế toán trong việc cấp tín dụng cho nền kinh tế . 9
  1) Khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của kế toán ngân hàng . 9
  1.1)Khái niệm . 9
  1.2)Vai trò . 9
  1.3)Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng 11
  2/Khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của kế toán cho vay 12
  2.1)Khái niệm . 12
  2.2)Vai trò của kế toán cho vay 12
  2.3)Nhiệm vụ của kế toán cho vay 14
  III/Các phương thức cho vay và quy trình hạch toán các phương thức cho vay chủ yếu. 15
  1/Các phương thức cho vay 15
  1.1) Phương thức cho vay từng lần: . 16
  1.2) Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng . 17
  2/ Chứng từ và tài khoản sử dụng trong kế toán cho vay . 19
  2.1) Chứng từ trong kế toán cho vay 19
  2.2) Tài khoản sử dụng trong kế toán cho vay 21
  3/ Quy trình hạch toán các phương thức cho vay chủ yếu 22
  3.1)Hạch toán phương thức cho vay từng lần . 22
  3.2) Hạch toán phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng . 23
  3.3/ Hạch toán các phương thức cho vay khác 24
  Chương II: thực trạng nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng công thương đống đa-hà nội . 25
  I/ Đặc điểm hoạt động kinh dOAnh của ngân hàng công thương đống đa- hà nội. 25
  1/ Khái quát môi trường kinh doanh của Ngân hàng Công thương Đống Đa- Hà Nội . 25
  2/ Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương Đống Đa- Hà Nội . 27
  2.1/ Mô hình tổ chức bộ máy của Ngân hàng Công thương Đống Đa- Hà Nội. 27
  2.2/ Kết quả kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng công thương Đống Đa- Hà Nội. 30
  2.2.1/ Về hoạt động huy động vốn . 31
  2.2.2/ Về hoạt động sử dụng vốn . 34
  2.2.3/ Về công tác kế toán và thanh toán . 37
  2.2.4/ Về kết quả tài chính . 38
  2.2.5/ Về các mặt hoạt động khác 39
  II/ Thực trạng nghiệp vụ kế toán cho vay tại Ngân hàng công thương đống đa- hà nội. 41
  1/Tài khoản và chứng từ sử dụng . 41
  1.1/Tài khoản sử dụng . 41
  1.2/ Chứng từ sử dụng . 41
  2/Về điều kiện cho vay . 42
  3/ Về thời hạn cho vay . 43
  4/Về lãi suất cho vay: . 43
  5/Về thủ tục và hồ sơ cho vay . 45
  6/ Về quy trình hạch toán: 46
  6.1/ Kế toán giai đoạn cho vay . 46
  6.2/Kế toán giai đoạn thu nợ: 47
  6.3/ Kế toán giai đoạn gia hạn nợ: 47
  6.4/ Kế toán chuyển nợ quá hạn 47
  6.5/ Kế toán thu lãi cho vay: . 49
  6.6/ Kế toán trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng 49
  7/Về lưu giữ và quản lý hồ sơ vay: . 50
  III/ Đánh giá nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Ngân hàng công thương đống đa- hà nội. 50
  1/Kết quả đạt được 50
  2/Những hạn chế và tồn tại . 52
  Chương III: một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Ngân hàng công thương đống đa-hà nội 54
  I/ Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng công thương đống đa- hà nội . 54
  II/ Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay tại ngân hàng Công thương Đống Đa- Hà Nội 56
  1/Giải pháp chung . 56
  2/Giải pháp nhằm củng cố công tác kế toán cho vay tại Ngân hàng Công thương Đống Đa-Hà Nội 58
  III/Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại ngân hàng Công thương đống Đa- hà nội 60
  1/Những kiến nghị chung 60
  2/ Những kiến nghị nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại Ngân hàng Công thương Đống Đa – Hà Nội 62
  Kết luận 65
  Tài liệu tham khảo . 67

  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa - Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa - Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status