Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7-Vinaconex7

  W
  webtailieu.org_21 webtailieu.org_21 Đang Ngoại tuyến (34 tài liệu)
  Registered Users
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7-Vinaconex7

  Mục lục
  Trang
  Lời nói đầu 1
  Phần I :Báo cáo thực tập tổng hợp 2
  I – Khái quát chung về Công ty CP xây dựng số 7 . 2
  1 – Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 2
  2 - Đặc điểm tổ chức quản lý 3
  3 - Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 4
  4 - Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh . 5
  II – Kết quả thực tập và nhận thức 8
  Phần II :Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp 10
  I – Những vẫn đề lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng 10
  1 - Đặc điểm của hoạt động xây dựng cơ bản . 10
  1.1 - Sản phẩm xây dựng cơ bản . 10
  1.2 – Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm trong các
  doanh nghiệp xây lắp 10
  2 – Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 11
  2.1 – Khái niệm chi phí sản xuất xây lắp . 11
  2.2 – Phân loại chi phí sản xuất xây lắp 11
  2.2.1 – Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung của chi phí . 11
  2.2.2 – Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm . 11
  2.2.3 – Phân loại theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh . 12
  2.2.4 – Phân loại theo chức năng của chi phí 12
  2.3 - Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất xây lắp . 13
  2.4 – Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 13
  3 – Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp . 14
  3.1 – Khái niệm về giá thành sản phẩm . 14
  3.2 – Hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm xây lắp . 14
  3.2.1 – Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14
  3.2.1.1 –Khái niệm . 14
  3.2.1.2 – Tài khoản sử dụng . 15
  3.2.1.3 – Phương pháp hạch toán . 16
  3.2.2 – Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 16
  3.2.2.1 – Khái niệm 16
  3.2.2.2 – Tài khoản sử dụng . 16
  3.2.2.3 – Phương pháp hạch toán . 16
  3.2.3 – Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 17
  3.2.3.1 – Khái niệm 17
  3.2.3.2 – Tài khoản sử dụng . 17
  3.2.3.3 – Phương pháp hạch toán . 18
  3.2.3.3.1 – Trường hợp máy thi công thuê ngoài 18
  3.2.3.3.2 – Trường hợp từng đội xây lắp có máy thi công riêng biệt và có phân cấp hạch toán cho đội máy có tổ chức kế toán riêng 18
  3.2.3.3.3 – Trường hợp không tổ chức đội máy thi công riêng hoặc tổ chức đội máy thi công riêng nhưng không tổ chức cho đội kế toán cho đội thi công 19
  3.2.4 – Hạch toán chi phí sản xuất chung 20
  3.2.4.1 – Khái niệm và các thức phân bổ . 20
  3.2.4.2 – Tài khoản sử dụng . 21
  3.2.4.3 – Phương pháp hạch toán . 21
  3.2.5 – Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 23
  3.2.5.1 – Tổng hợp chi phí sản xuất . 23
  3.2.5.1.1 – Tài khoản sử dụng 23
  3.2.5.1.2 – Phương pháp hạch toán . 23
  3.2.5.1.3 – Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang . 24
  3.2.6 – Tính giá thành công trình hoàn thành 24
  3.2.6.1 – Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp . 24
  3.2.6.2 - Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp . 25
  3.2.6.3 – Phương pháp tính giá thành 25
  II – Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP xây dựng số 7 . 25
  1 – Tổ chức hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 26
  1.1 – Khi đội sản xuất trực tiếp mua vật tư 26
  1.2 – Trường hợp vậy tư do Công ty chịu trách nhiệm mua . 27
  2 – Tổ chức hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 29
  2.1 – Hạch toán tại đội xây dựng . 29
  2.2 – Hạch toán tại phòng kế toán của Công ty . 34
  3 – Tổ chức hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 36
  3.1 – Trường hợp máy thuê ngoài 36
  3.2 – Trong trường hợp công trình sử dụng máy thi công của Công ty 38
  4 – Kế toán chi phí sản xuất chung 44
  5 – Tổng hợp chi phí sản xuất ,kiểm kê ,đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm hoàn thành 49
  5.1 – Tổng hợp chi phí sản xuất . 49
  5.2 – Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 50
  5.3 – Tính giá thành sản phẩm xây lắp 51
  III. Nhận xét và hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần xây dựng số 7 . 53
  1. Nhận xét chung về quản lý và tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm 53
  1.1. Ưu điểm . 53
  1.2. Một số ưu điểm còn hạn chế 54
  2. ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP xây dựng số 7 . 55
  Kết luận

  Xem Thêm: Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7-Vinaconex7
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7-Vinaconex7 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status