Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội

  W
  webtailieu.org_21 webtailieu.org_21 Đang Ngoại tuyến (34 tài liệu)
  Registered Users
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội

  Trang
  Mục lục
  Lời nói đầu 1
  Phần I: cơ sở lý luận chung về hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các đơn vị kinh doanh thương mại 3
  I. Đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá trong các đơn vị kinh doanh thương mại 3
  1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại . 3
  2. Khái niệm, yêu cầu quản lý hàng hoá và nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá: 4
  2.1. Khái niệm: . 4
  2.2. Yêu cầu quản lý hàng hoá: . 5
  2.3. Nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá: 6
  II. Hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá: 7
  1. Quá trình mua hàng: . 7
  1.1. Các phương thức mua hàng, thanh toán và thủ tục chứng từ: . 7
  1.2. Phương pháp tính giá hàng hoá nhập kho: 8
  1.3. Kế toán chi tiết hàng hoá: . 8
  1.3.1. Phương pháp thẻ song song: . 9
  1.3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 10
  1.3.3. Phương pháp sổ số dư: 11
  1.4. Hạch toán tổng hợp một số nghiệp vụ mua hàng chủ yếu: . 12
  1.4. Theo phương pháp kê khai thường xuyên . 12
  1.4. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 13
  2. Quá trình tiêu thụ hàng hoá: . 15
  2.1. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá, phương thức thanh toán và thủ tục chứng từ: 15
  2.2. Phạm vi và thời điểm xác định hàng bán: . 17
  2.3. Phương pháp xác định giá vốn: . 18
  2.4. Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá chủ yếu: . 20
  2.4.1. Tài khoản sử dụng: 20
  2.4.2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu: 21
  3. Hạch toán các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng phải thu khó đòi: 23
  3.1. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho . 23
  3.2. Hạch toán dự phòng phải thu khó đòi 23
  4. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp và kết quả tiêu thụ hàng hoá. 24
  4.1. Hạch toán chi phí bán hàng . 24
  4.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 24
  4.3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 25
  5. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán lưu chuyển hàng hoá 26
  5.1. Hình thức Nhật ký chung . 26
  5.2. Hình thức Nhật ký sổ cái 27
  5.3. Hình thức chứng từ ghi sổ: . 28
  5.4. Hình thức Nhật ký – chứng từ 28
  III. khái quát hạch toán lưu chuyển hàng hoá ở một số nước trên thế giới . 29
  1. Theo hệ thồng kế toán Mỹ: . 29
  2. Theo hệ thống kế toán Anh 30
  3. Theo chuẩn mực Kế toán Quốc tế về lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá. 30
  Phần II: Thực trạng hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại vietel 32
  I. Một số vấn đề chung tại Vietel có ảnh hưởng đến hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 32
  1. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị . 32
  2. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietel 33
  3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 34
  3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 34
  3.2. Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận . 34
  3.2.1. Ban giám đốc: 35
  3.2.2. Các bộ phận chức năng: 35
  3.2.3. Các trung tâm, xí nghiệp trực thuộc 35
  4. Đặc điểm tổ chức bộ máy Kế toán và hình thức sổ Kế toán 36
  4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy Kế toán . 36
  4.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận . 36
  4.3. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 38
  II. Thực trạng hạch toán luân chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty 39
  1. Đặc điểm luân chuyển hàng hoá ở Vietel 39
  1.1. Bán buôn . 39
  1.2. Bán lẻ 40
  2. Hạch toán luân chuyển hàng hoá và xác định kết quả tại Vietel 40
  2.1. Hạch toán luân chuyển hàng hoá 42
  2.1.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng . 42
  2.1.2. Hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp . 49
  2.2. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 58
  2.2.1. Hạch toán chi phí bán hàng . 58
  2.2.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 59
  2.3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ tại Vietel 60
  2.3.1. Tài khoản sử dụng . 60
  2.3.2. Hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp . 61
  phần III: hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Vietel . 65
  I. Phân tích hiệu quả kinh doanh của Vietel 65
  1. Phân tích hiệu quả kinh doanh 65
  2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định: 65
  2. Phân tích sức sinh lợi tài sản cố định: 66
  4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động: . 66
  5. Phân tích tốc độ luân chuyển của vốn lưu động . 67
  6. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn: 68
  II. Đánh giá khái quát về công ty Điện tử Viễn thông Quân đội . 69
  1. Những thuận lợi đạt được 69
  2. Những khó khăn của Công ty: 72
  III. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại vietel 73
  1. Về công tác kế toán 74
  2. Một số ý kiến đóng góp về công tác quản lý 81
  Kết luận 85  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status