Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên tại công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Thuận Thiên

  W
  Vipwebtailieu.org_16 webtailieu.org_16 Đang Ngoại tuyến (97 tài liệu)
  Registered Users
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên tại công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Thuận Thiên

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Sau khi bắt tay vào công cuôc đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã và đang dần chuyển sang vận hành theo cơ chế thị trường có sự định hướng của nhà nước. Ở đó các doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt không chỉ với các đối thủ trong nước mà còn cả các đối thủ từ bên ngoài. Viêc cạnh tranh ngày càng gay gắt buộc các doanh nghiêp phải luôn tự đổi mới hoàn thiện mình để tồn tại và phát triển trên thị trường. Đào tạo nhân viên là một vấn đề rất quan trọng làm nên thành công của mỗi doanh nghiệp và bản thân người lao động. Đặc biệt khi nước ta đã gia nhập WTO, thì việc tạo ra một lợi thế cạnh tranh nhất định so với các doanh nghiệp nước ngoài càng đặt ra cho các doanh nghiêp Việt Nam yêu cầu cần đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên, tạo ra đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn cao, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của đất nước.
  Trong quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Thuận Thiên công ty luôn quan tâm tới công tác đào tạo nhân viên trong công ty mình và cũng đat được một số thành tựu đáng kể. Tuy nhiên công tác đào tạo nhân viên vẫn mắc phải nhiều vấn đề dẫn đến hiệu quả đào tạo chưa thực sự cao như :
  - Công ty chưa quan tâm tìm hiểu đúng mức về nhu cầu đào tạo của nhân viên nên chất lượng công tác đào tạo chưa cao, đào tạo chủ yếu dựa vào các báo cáo chất lượng, mục tiêu kinh doanh, quan điểm chủ quan của lãnh đạo nên chưa tạo được hiệu quả cao, kỹ năng còn thiếu của nhân viên không được bổ sung kịp thời, nhân viên vẫn còn lung túng, thụ động
  - Hình thức và phương pháp đào tạo của công ty vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa sử dụng nhiều công cụ mô phỏng nên dễ gây nhàm chán cho người tham gia.
  - Công ty hiện nay vẫn còn thiếu một số nội dung đào tạo cần thiết như văn hóa doanh nghiệp, chính trị lý luận do đó ảnh hưởng đến phong cách làm việc và hiệu quả công việc của nhân viên
  Từ những tồn tại trên tại, việc đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên đối với công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Thuận Thiên là rất cần thiết.
  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài
  Trong quá trình nghiên cứu đề tài, em được tham khảo và biết đến một số luận văn của các khóa trước, như:
  - Luận văn “ Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên của công ty Vinamex ” năm 2009, Đại Học Thương Mại, sinh viên thực hiện Trương Mạnh Linh, giáo viên hướng dẫn Th.s Nguyễn Thị Minh Nhàn.
  - Luận văn ““ Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên của công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Trường Thịnh ” năm 2010 - ĐHTM, sinh viên thực hiện Bùi Thị Phương Dung, giáo viên hướng dẫn Th.s Vũ Thùy Dương.
  Các công trình nghiên cứu trên cũng đã làm sáng tỏ các nội dung trong đào tạo nhân viên, phân tích thực trạng của công tác đào tạo nhân viên trong từng DN mà họ nghiên cứu, đưa ra được các ưu điểm cũng như nhược điểm và nguyên nhân vấn đề, để từ đó đề ra những đề xuất, giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên tại các công ty.
  Tại công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Thuận Thiên chưa có nghiên cứu khoa học nào. Vì vậy đề tài “ Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên tại công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Thuận Thiên” là một đề tài mới với doanh nghiệp và không có sự trùng lặp.
  3. Mục đích nghiên cứu
  Đề tài tìm hiểu những vấn đề đang gặp phải trong công tác đào tạo nhân viên tại công ty và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên tại công ty. Do đó cần phải triển khai 3 mục tiêu:
  - Làm rõ một số lý luận cơ bản liên quan về đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp, các nội dung đào tạo, hình thức đào tạo, phương pháp đào tạo, tổ chức đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp.
  - Nghiên cứu và đánh giá thực trạng công tác đào tạo nhân viên tại công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Thuận Thiên, những vấn đề mà công ty đang gặp phải trong công tác đào tạo nhân viên.
  - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên tại công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Thuận Thiên.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  - Về không gian : Nghiên cứu công tác đào tạo nhân viên các bộ phận trong công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Thuận Thiên.
  - Về thời gian : Đề tài nghiên cứu số liệu trong 3 năm : 2009, 2010, 2011.

  5. Phương pháp nghiên cứu
  Ÿ Phương pháp thu thập dữ liệu: đây là phương pháp quan trọng trong việc thu thập dữ liệu, nó đem lại hiệu quả cao cho công tác nghiên cứu đề tài. Phương pháp thu thập dữ liệu gồm 2 loại : thu thập dữ liệu sơ cấp và thu thập dữ liệu thứ cấp.
  - Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp : Có nhiều phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp như phương pháp quan sát, phương pháp phỏng vấn, phương pháp điều tra trắc nghiệm, nhưng nhìn chung khi tiến hành thu thập dữ liệu cho cuộc nghiên cứu người ta thường thực hiện kết hợp cùng lúc nhiều phương pháp để cho kết quả chính xác, khách quan và trung thực. Từ đó có nhiều thông tin phục vụ cho công tác nghiên cứu một cách tốt nhất. Đề tài sử dụng kết hợp hai phương pháp chủ yếu sau :
  + Phương pháp điều tra trắc nghiệm : Sử dụng bảng hỏi thiết kế sẵn theo mẫu cho các đối tượng điều tra để thu thập thông tin có liên quan đến các nội dung cần điều tra. Bảng câu hỏi này là phương tiện để giao tiếp giữa người nghiên cứu và người trả lời. Một mẫu dành cho các nhà quản trị để tìm hiểu quan điểm của các nhà quản trị về công tác đào tạo nhân viên, tiến hành phát ra 4 phiếu cho các nhà quản trị và thu về 4 phiếu. Một mẫu dành cho nhân viên các phòng ban nghiên cứu về mức độ thỏa mãn của nhân viên về công tác đào tạo, tiến hành phát ra 10 phiếu cho nhân viên các phòng ban và thu về 10 phiếu.
  + Phương pháp phỏng vấn : Phương pháp này được thực hiện trực tiếp thông qua người điều tra đến gặp trực tiếp nhân viên các phòng ban để phỏng vấn Mục đích của phương pháp này là nhằm thu thập được những thông tin cần thiết cho quá trình điều tra, làm rõ những vướng mắc về vấn đề nghiên cứu mà phiếu điều tra chưa làm rõ được. Để từ đó có được những thông tin dữ liệu và cách nhìn nhận vấn đề một cách chính xác và khách quan hơn. Đối tượng phỏng vấn gồm các nhà quản trị và nhân viên văn phòng.
  Ông Đinh Anh Hải Ninh – Giám Đốc
  Ông Nguyễn Hữu Huân- Phó giám đốc nhân lực
  Bà Nguyễn Thị Bích – Kế toán trưởng
  Anh Nguyễn Duy Đông – nhân viên kỹ thuật
  Chị Phạm Thị Phương – nhân viên phòng xuất nhập khẩu
  Anh Trần Văn Giang– nhân viên kinh doanh của cửa hàng giới thiệu sản phẩm
  - Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp : Dữ liệu thứ cấp là những thông tin đã có được tổng hợp từ nhiều nguồn trong công ty, từ dữ liệu này để xem xét và có sự so sánh với những dữ liệu sơ cấp đã thu thập được. Dữ liệu thứ cấp gồm: Báo cáo kết quả kinh doanh, số liệu cơ cấu lao động ba năm 2009-2011, giáo trình, tài liệu
  Ÿ Phương pháp phân tích dữ liệu:
  - Phương pháp phân tích tổng hợp : là phương pháp phân tích đánh giá dựa vào sự kết hợp của cả thông tin thu thập được từ bảng hỏi và thông tin thu được từ việc phỏng vấn và các kết quả hoạt động kinh doanh, công tác đào tạo nhân viên của công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Thuận Thiên trong 3 năm 2009 – 2011. Từ đó có cái nhìn sâu hơn, cụ thể hơn, chính xác hơn về đề tài nghiên cứu.
  - Phương pháp thống kê so sánh : là phương pháp dựa trên những gì đã điều tra, khảo sát được tiến hành tổng hợp lại theo các tiêu chí khác nhau bao gồm số liệu thống kê và bản phân tích các số liệu đó, là sản phẩm thu được của hoạt động thống kê đã được chủ thể tiến hành trong một không gian và thời gian cụ thể. Thông qua phiếu điều tra phỏng vấn thu được để đưa ra thông tin cụ thể và chính xác phục vụ cho quá trình nghiên cứu đề tài.
  + Đối với dữ liệu sơ cấp : phát ra phiếu điều tra trắc nghiệm cho các nhà quản trị và nhân viên và tiến hành phỏng vấn trực tiếp một số nhà quản trị và nhân viên của công ty. Sau khi thu lại phiếu điều tra và ghi chép phỏng vấn, tiến hành phân tích số liệu và so sánh.
  + Đối với dữ liệu thứ cấp : các số liệu trong 3 năm thu thập được từ các phòng ban bộ phận có liên quan sẽ là cơ sở để thống kê so sánh. So sánh dữ liệu giữa các năm với nhau, giữa các hình thức để từ đó thấy được nguyên nhân đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục.
  6. Kết cấu đề tài : khóa luận được kết cấu làm 3 chương
  Chương 1 : Một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp.
  Chương 2 : Phân tích và đánh giá thực trạng công tác đào tạo nhân viên tại công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Thuận Thiên.
  Chương 3 : Đề xuất và kiến nghị về công tác đào tạo nhân viên tại công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Thuận Thiên.

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 1
  3. Mục đích nghiên cứu 2
  4. Phạm vi nghiên cứu 2
  5. Phương pháp nghiên cứu 3
  6. Kết cấu đề tài : khóa luận được kết cấu làm 3 chương 4
  CHƯƠNG 1 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 5
  1.1 Một số khái niệm cơ bản 5
  1.1.1 Khái niệm về quản trị nhân lực 5
  1.1.2 Khái niệm về đào tạo nhân viên 5
  1.2 Các nội dung nghiên cứu về đào tạo nhân viên 6
  1.2.1 Nội dung đào tạo nhân viên 6
  1.2.1.1 Đào tạo chuyên môn kỹ thuật 6
  1.2.1.2 Đào tạo chính trị và lý luận 6
  1.2.1.3 Đào tạo văn hóa DN 8
  1.2.1.4 Đào tạo phương pháp công tác 8
  1.2.2 Các phương pháp đào tạo nhân viên 8
  1.2.2.1 Kèm cặp 8
  1.2.2.2 Đào tạo nghề: 9
  1.2.2.3 Sử dụng dụng cụ mô phỏng : 9
  1.2.3 Các hình thức đào tạo nhân viên 9
  1.2.3.1 Đào tạo theo địa điểm 9
  1.2.3.2 Đào tạo theo cách thức tổ chức 10
  1.2.4 Tổ chức công tác đào tạo nhân viên 11
  1.2.4.1 Xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên 11
  1.2.4.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên 12
  1.2.4.3 Triển khai thực hiện đào tạo nhân viên 13
  1.2.4.4 Đánh giá kết quả đào tạo nhân viên 13
  1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo nhân viên trong DN 14
  1.3.1 Mục tiêu, chiến lược phát triển của doanh nghiệp 14
  1.3.2 Tiềm lực tài chính của doanh nghiệp 14
  1.3.2 Trình độ năng lực chuyên môn và nhu cầu đào tạo của nhân viên 14
  1.3.3 Đối thủ cạnh tranh 15
  1.3.4 Sự phát triển kinh tế 15
  CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ THUẬN THIÊN
  2.1 Khái quát về doanh nghiệp 16
  2.1.1 Giới thiệu về công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Thuận Thiên 16
  2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 16
  2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 16
  2.1.1.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 17
  2.1.1.4 Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp 18
  2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm 2009, 2010, 2011 19
  2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo nhân viên trong công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Thuận Thiên. 20
  2.1.3.1 Mục tiêu, chiến lược phát triển của công ty 20
  2.1.3.2 Tiềm lực tài chính của công ty 20
  2.1.3.3 Trình độ năng lực chuyên môn và nhu cầu đào tạo của nhân viên 20
  2.1.3.4 Đối thủ cạnh tranh 21
  2.1.3.5 Sự phát triển kinh tế 21
  2.2 Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo nhân viên tại công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Thuận Thiên. 22
  2.2.1 Kết quả điều tra dữ liệu sơ cấp 22
  2.2.1.1 Hình thức đào tạo của công ty 22
  2.2.1.2 Phương pháp đào tạo nhân viên của công ty 23
  2.2.1.3 Nội dung đào tạo nhân viên của công ty 24
  2.2.1.4 Công tác tổ chức đào tạo nhân viên của công ty 26
  2.2.2 Kết quả phân tích các dữ liệu thứ cấp 28
  2.2.2.1 Kết cấu nhân viên của công ty 28
  2.2.2.2 Thực trạng về hình thức đào tạo nhân viên trong công ty 30
  2.2.2.3 Thực trạng về phương pháp đào tạo nhân viên trong công ty 31
  2.2.2.4 Thực trạng về nội dung đào tạo nhân viên trong công ty 31
  2.2.2.5 Thực trạng về tổ chức đào tạo nhân viên trong công ty 34
  2.3 Các kết luận thực trạng vấn đề nghiên cứu 39
  2.3.1 Ưu điểm và nguyên nhân 39
  2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 40
  CHƯƠNG 3 : ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ THUẬN THIÊN 42
  3.1 Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 42
  3.2 Quan điểm về đào tạo nhân viên công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Thuận Thiên 42
  3.3 Các đề xuất, kiến nghị nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên tại công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Thuận Thiên 44
  3.3.1 Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên tại công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Thuận Thiên 44
  3.3.1.1 Nhóm giải pháp liên quan đến hình thức và phương pháp đào tạo nhân viên 44
  3.3.1.2 Giải pháp liên quan đến nội dung đào tạo nhân viên 45
  3.3.1.3 Giải pháp liên quan đến tổ chức công tác đào tạo nhân viên 48
  3.3.2 Một số kiến nghị với Nhà nước 51

  Xem Thêm: Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên tại công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Thuận Thiên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên tại công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Thuận Thiên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status