Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên tại công ty tnhh kỳ nghỉ việt

  W
  Vipwebtailieu.org_16 webtailieu.org_16 Đang Ngoại tuyến (97 tài liệu)
  Registered Users
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên tại công ty tnhh kỳ nghỉ việt

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường. Thông qua việc đào tạo nhân viên doanh nghiệp có thể tạo ra một đội ngũ nhân viên có chất lượng cao để đạt được sự tăng trưởng theo mục tiêu. Đây chính là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp phục vụ tốt nhất nhu cầu khách hàng và đạt được mục tiêu lợi nhuận tối đa - một mục tiêu sống còn của doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh và phát triển như hiện nay.
  Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Việt là một công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch. Công ty chuyên kinh doanh dịch vụ lữ hành trên toàn quốc và các quốc gia trong khu vực. Sản phẩm của Công ty là một trong những sản phẩm chính của ngành du lịch. Trong giai đoạn hiện nay, công ty du lịch đang đứng trước những yêu cầu thách thức rất lớn. Chính phủ đã cho phép nhiều doanh nghiệp khác tham gia kinh doanh trên thị trường dịch vụ du lịch tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp những cơ hội thuận lợi trong kinh doanh, áp lực cạnh tranh diễn ra mạnh trong phạm vi ngành, khu vực. Những điều kiện thuận lợi trước đây trở lên hiếm hoi hơn, nhu cầu về sản phẩm dịch vụ ngày càng gia tăng và yêu cầu cao hơn. Đối thủ cạnh tranh ngày càng đông đúc trên một sân chơi nhỏ hẹp. Vì thế thách thức đối với Công ty cũng ngày càng lớn. Đòi hỏi Công ty phải nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng mà một phần trong đó chính là đội ngũ nhân viên.
  Tuy tình hình kinh doanh qua các năm gần đây của Công ty luôn vượt qua chỉ tiêu đề ra nhưng chất lượng chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên còn khá yếu. Có thể điểm qua là Công ty thường xuyên gặp phải tình trạng nhân viên phải kiêm nhận nhiều công việc, tỷ lệ nhân viên có trình độ chuyên môn cao còn thấp và kỹ năng ngoại ngữ chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó Công ty còn gặp phải những khó khăn như hạn chế về nguồn ngân sách cho đào tạo hoặc bị đối thủ cạnh tranh lôi kéo những nhân viên ưu tú.
  Xuất phát từ việc nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nhân viên đối với thực tế công ty, cộng với sự khích lệ của giáo viên và bạn bè, em mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Việt.” để làm khóa luận tốt nghiệp của mình.
  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài
  Qua quá trình tìm hiểu và tham khảo các tài liệu, báo cáo ở trường cũng như đã được tìm hiểu thực tế ở Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Việt. Được biết những đề tài sau có liên quan đến khóa luận:
  Luận văn “Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên của công ty TNHH Viet tourism” năm 2011 - ĐH Kinh Tế - ĐH Hà Nội, sinh viên thực hiện Ngô Văn Quyết, giáo viên hướng dẫn Nguyễn Thị Quỳnh Anh.
  Luận văn “Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên của công ty cổ phần du lịch Hà Nội” năm 2011 - ĐH Kinh Tế Quốc Dân, sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Quế, giáo viên hướng dẫn Trần Văn Hưng.
  Các công trình nghiên cứu trên đã chỉ ra được tầm quan trọng của vấn đề đào tạo nhân viên đối với quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được nghiên cứu. Nó cũng là một trong những yếu tố sống còn giúp doanh nghiệp phát triển vững chắc và ngày càng thành công trong lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.
  Tại Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Việt đã có chuyên đề thực tập tốt nghiệp “Thực trạng hoạt động kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Kỳ Nghỉ Việt.” năm 2011 - CĐ Thương Mại và Du Lịch Hà Nội, sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Mến, giáo viên hướng dẫn Vũ Thị Thanh Nga, Đỗ Thị Thu Hải.
  Theo như em được biết tại Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Việt hiện chưa có nghiên cứu khoa học chính nào về công tác đào tạo nhân viên. Thiết nghĩ đây là vấn đề cấp bách cần được nghiên cứu.
  3. Mục đích nghiên cứu đề tài
  Tìm hiểu những vấn đề đang gặp phải trong công tác đào tạo nhân viên tại Công ty và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên tại Công ty. Do vậy khóa luận cần phải triển khai 3 mục tiêu:
  · Làm rõ một số lý luận chung về vấn đề đào tạo nhân viên của công ty du lịch: các nội dung đào tạo, hình thức đào tạo, phương pháp đào tạo và tổ chức đào tạo nhân viên trong Công ty.
  · Phân tích, đánh giá thực công tác đào tạo nhân viên của Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Việt và nghiên cứu những vấn đề mà Công ty đang gặp phải trong công tác đào tạo nhân viên.
  · Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên của Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Việt trong thời gian tới.
  4. Phạm vi nghiên cứu đề tài
  · Về không gian: Nghiên cứu công tác đào tạo nhân viên trong Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Việt.
  · Về thời gian: Đề tài nghiên cứu số liệu trong 3 năm : 2009, 2010 và 2011.
  5. Phương pháp nghiên cứu đề tài
  Phương pháp thu thập dữ liệu
  v Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp
  Phương pháp điều tra trắc nghiệm: Sử dụng bảng hỏi thiết kế sẵn theo mẫu. Một mẫu dành cho các nhà quản trị ở các cấp để tìm hiểu quan điểm của các nhà quản trị về công tác đào tạo nhân viên, tiến hành phát ra 5 phiếu và thu về 5 phiếu. Một mẫu dành cho nhân viên các phòng ban nghiên cứu về mức độ thỏa mãn của nhân viên về công tác đào tạo, tiến hành phát ra 10 phiếu và thu về 10 phiếu.
  Phương pháp phỏng vấn: Mục đích của phương pháp này là tìm hiểu chi tiết hơn về thực trạng đào tạo nhân viên của Công ty, những gì còn vướng mắc, những thành tựu đạt được của Công ty trong những năm gần đây. Để từ đó có được những thông tin dữ liệu và cách nhìn nhận vấn đề một cách chính xác và khách quan hơn. Đối tượng phỏng vấn gồm: Ông Nguyễn Anh Tuấn - GĐ Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Việt và ông Trần Văn Tỉnh - Trưởng phòng Tổ chức lao động.
  v Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
  Dữ liệu thứ cấp là những thông tin đã có được tổng hợp từ nhiều nguồn trong Công ty, từ dữ liệu này để xem xét và có sự so sánh với những dữ liệu sơ cấp đã thu thập được. Dữ liệu thứ cấp gồm: Báo cáo kết quả kinh doanh, số liệu cơ cấu lao động ba năm 2009 - 2011, giáo trình, tài liệu,
  Cách thức tiến hành: liên hệ với các phòng ban trong Công ty như: phòng tài chính - kế toán, phòng tổ chức lao động để thu thập thông tin về báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, tình hình sử dụng lao động qua các năm,
  Phương pháp phân tích dữ liệu
  Phương pháp phân tích tổng hợp: là phương pháp phân tích đánh giá dựa vào sự kết hợp của cả thông tin thu thập được từ bảng hỏi và thông tin thu được từ việc phỏng vấn và các kết quả hoạt động kinh doanh, công tác đào tạo nhân viên của Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Việt trong 3 năm 2009 – 2011. Từ đó có cái nhìn sâu hơn, cụ thể hơn, chính xác hơn về đề tài nghiên cứu.
  Phương pháp thống kê so sánh: là phương pháp dựa trên những gì đã điều tra, khảo sát được tiến hành tổng hợp lại theo các tiêu chí khác nhau bao gồm số liệu thống kê và bản phân tích các số liệu đó, là sản phẩm thu được của hoạt động thống kê đã được chủ thể tiến hành trong một không gian và thời gian cụ thể. Thông qua phiếu điều tra phỏng vấn thu được để đưa ra thông tin cụ thể và chính xác phục vụ cho quá trình nghiên cứu đề tài.
  · Đối với dữ liệu sơ cấp: phát ra phiếu điều tra trắc nghiệm cho các nhà quản trị và nhân viên và tiến hành phỏng vấn trực tiếp một số nhà quản trị của công ty. Từ các dữ liệu có được sau khi thu lại phiếu điều tra và ghi chép phỏng vấn, tiến hành phân tích số liệu và so sánh.
  · Đối với dữ liệu thứ cấp: từ các số liệu trong 3 năm thu thập được từ các phòng ban bộ phận có liên quan tiến hành so sánh dữ liệu giữa các năm với nhau, giữa các hình thức từ đó thấy được nguyên nhân, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục.
  6. Kết cấu đề tài
  Ngoài phần mở đầu, mục lục, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo; khóa luận được kết cấu làm 3 chương:
  Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nhân viên.
  Chương 2: Phân tích và đánh giá thực trạng công tác đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Việt.
  Chương 3: Đề xuất và kiến nghị về vấn đề đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Việt.

  Xem Thêm: đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên tại công ty tnhh kỳ nghỉ việt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên tại công ty tnhh kỳ nghỉ việt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status