Lời nói đầu
Dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, nhất là kể từ khi đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đến nay. Đất nước ta bước sang một thời kỳ mới với những tư duy mới, đường lối mới, định hướng mới có chọn lọc. Đất nước ta đã gặt hái được những thành tựu to lớn chưa từng có và được khắp năm châu đánh giá tốt, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.
Sự chuyển dịch nền kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế đất nước. Từ quản lý theo phương thức tập trung bao cấp giờ đây được vận hành theo cơ chế thị trường. Cơ chế này đã cuốn hút tiềm lực kinh tế ở mọi thành phần. Trong công cuộc đổi mới này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có nguồn lực giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ có năng lực sáng tạo trong cung cách quản lý. Là một người công dân, một thành viên của xã hội nói chung và của doanh nghiệp kinh tế nói riêng. Nhận thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình là “Gác tay súng, tiếp tay cầy” cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng nền kinh tế góp phần đưa kinh tế đất nước ta ngày một phát triển và dẫn đến “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh” là mục tiêu mà Đảng ta đã đề ra. Muốn vậy mọi người phải tự trau dồi kiến thức về mọi mặt cho mình để có trình độ khoa học kỹ thuật, trình độ làm ăn kinh tế, trình độ quản lý kinh tế, phải có tích luỹ kinh nghiệm, phải suy nghĩ sáng tạo để làm giàu cho mình và cho xã hội nói chung. Bản thân được vinh dự là một sinh viên khoa kinh tế, ngành quản trị kinh doanh của Viện Đại Học Mở Hà Nội, qua những năm học đã được trau dồi tổng thể chương trình: Toán học, tin học, tâm lý xã hội. Marketing, kế toán tài chính .cung cấp các kiến thức cơ sở và chuyên môn hỗ trợ cho nghiên cứu môn học quản trị doanh nghiệp mà tôi xin được phép vận dụng để Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài nơi tôi được phép thực tập, Công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài là một doanh nghiệp được thành lập trong thời kỳ đất nước có sự chuyển biến lớn nhất là sự chuyển biến trong lĩnh vực kinh tế định hướng có sự điều tiết của Nhà nước.
Trong bối cảnh công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài cũng vấp phải không ít khó khăn như cơ chế, nhân lực, vật lực và nguồn vốn. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, khoa học của ban lãnh đạo công ty, từng bước đã tháo gỡ được những vướng mắc ban đầu, dần đưa hoạt động kinh doanh và dịch vụ vào ổn định.
Đến nay công ty đang trên đà phát triển mạnh, mở rộng các lĩnh vực hoạt động, tạo được uy tín với khách hàng và các đối tác cũng như các cơ quan liên quan.
Trên tinh thần của hướng dẫn nội dung chuyên đề thực tầp, qua thu nhập số liệu thực tế trong hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm (1997- 1999) bằng kinh nghiệm thực tế, bằng kiến thức đã được học tập làm cơ sở cho báo cáo thực tập của mình. Song do điều kiện thời gian không nhiều, phần nào trong đó bản chuyên đề thực tập này chưa phản ánh hết được những yêu cầu đặt ra, không tránh khỏi những khiếm khuyết giữa lí luận và thực tế. Kính mong các thầy, cô và công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài đóng góp ý kiến để bản chuyên đề hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
mục lục
Trang
Lời nói đầu 1
Chương I: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong
cơ chế thị trường 3
I: Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp kinh doanh trong
cơ chế thị trường 3
1.Thị trường, cơ chế thị trường, đặc điểm của cơ chế thị trường 3
2.Vai trò kinh doanh của doanh nghiệp được thể hiện trên các mặt sau 5
3.Các nhóm chức năng thị trường. 6
4.Thực chất và nội dung của hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp 7
II.Hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng, hiệu quả ý nghĩa của
Marketing trong doanh nghiệp 8
1.Hệ thống chỉ tiêu 8
2.Tình hình quản trị hiệu quả và thu nhập ở các xí nghiệp 12
Chương II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài 14
I.Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh
của Công ty 14
1.Chức năng, nhiệm vụ 14
2.Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty, chức năng nhiệm vụ
của các đơn vị, xí nghiệp trực thuộc Công ty 16
II.Phân tích môi trường hoạt động kinh doanh của Công ty 21
1.Môi trường bên ngoài 23
2.Môi trường bên trong 24
III.Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty 25
1.Tình hình về qui mô kinh doanh 25
2.Tình hình mua vào 26
3.Tình hình bán ra 27
4.Tình hình về vốn 28
IV.Tình hình lao động tiền lương của Công ty 28
V.Phân tích và Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty trong 3 năm 1997-1999 32
1.So sánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
NASCO qua 3 năm 1997-1999 32
2.So sánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị
thành viên vật chất Công ty qua các năm 1997-1999 39
VI.Đánh giá về công tác quản trị doanh nghiệp 43
1.Chức năng hoạch định 43
2.Chức năng tổ chức 44
3.Chức năng lãnh đạo và điều hành 45
4.Chức năng kiểm soát 46
Chương III: Những kiến nghị nhằm hoàn thiện quá trình hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty dịch vụ Hàng không. 48
I.Đánh giá theo phương pháp quản trị kinh doanh 48
II.Một số nhận xét về công tác quản trị doanh nghiệp 51
1.Ưu điểm 51
2.Nhược điểm 51
III.Những đánh giá tổng quát và đề xuất ý kiến 53
1.Những đánh giá tổng quát 53
2.Những để xuất ý kiến. 53
Kết luận 55
[charge=150]http://up.4share.vn/f/3d0c04080e0c080f/TM099.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài sẽ giúp ích cho bạn.