Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty viên thông Hà Nội

  W
  webtailieu.org_21 webtailieu.org_21 Đang Ngoại tuyến (34 tài liệu)
  Registered Users
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty viên thông Hà Nội

  Mục lục
  Lời mở đầu . 1
  CHƯƠNG I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lương
  và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp . 3
  I. Tổ chức hạch toán tiền lương: 3
  1. Nguồn gốc, bản chất của tiền lương: 3
  2. Qũy tiền lương và thành phần của qũy tiền lương: 3
  3. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp (chế độ tiền lương) 4
  a. Hình thức trả lương theo thời gian 4
  b. Hình thức trả lương theo sản phẩm 4
  c. Lương khoán 7
  4. Nội dung hạch toán tiền lương: . 7
  a. Nhiệm vụ hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp: 7
  b. Tài khoản sử dụng: 8
  c. Trình tự và phương pháp hạch toán: 8
  II. Tổ chức hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ: . 10
  1. Khái niệm, nhiệm vụ hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ: . 10
  2. Sự hình thành và sử dụng qũy BHXH, BHYT, KPCĐ: . 11
  3. Nội dung hạch toán: 12
  III. Hạch toán các khoản thu nhập khác của người lao động: . 14
  IV. Chứng từ , sổ sách dùng để hạch toán tiền lương,
  BHXH, BHYT, KPCĐ: . 14
  1. Chứng từ dùng để hạch toán: 14
  a. Bảng chấm công 15
  b. Bảng thanh toán tiền lương . 15
  c. Phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội . 15
  d. Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội . 16
  e. Bảng thanh toán tiền thưởng . 16
  f. Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 16
  g. Phiếu báo làm thêm giờ 16
  h. Hợp đồng giao khoán: 17
  i. Biên bản điều tra tai nạn lao động 17
  2. Sổ sách dùng để hạch toán: . 17
  CHƯƠNG II: Thực trạng hạch toán tiền lương và
  các khoản trích theo lương tại công ty viễn thông Hà nội . 22
  I. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của Công ty
  ảnh hưởng đến công tác kế toán: . 22
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: . 22
  2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý . 23
  3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: . 27
  II. Thực trạng lao động, phân phối tiền lương tại Công ty: 29
  1. Các loại lao động trong công ty . 29
  2. Các hình thức trả lương hiện nay ở công ty: 30
  3. Thực trạng phân phối tiền lương tại Công ty trong ba năm gần đây: . 30
  III. Hạch toán tiền lương chính sách: 32
  IV. Hạch toán tiền lương khoán: 35
  V. Hạch toán BHXH phải trả cho người lao động
  và các khoản tiền thưởng, trợ cấp cho người lao động: 41
  VI. Hạch toán các khoản trích theo lương 42
  1. Trích lập các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 42
  2. Các tài khoản sử dụng để hạch toán các khoản trích theo lương . 43
  3. Hạch toán các khoản trích theo lương : . 43
  VII.Trình tự hạch toán lương: (Lương chính sách và lương khoán) . 47
  1. Tính ra tiền lương phải trả CNV 47
  2. Tạm ứng lương . 49
  CHƯƠNG III .
  Phương hướng hoàn thiện tiền lương
  với việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động . 59
  I. Đánh giá chung về tình hình hạch toán tiền lương
  và các khoản trích theo lương . 59
  1. Ưu điểm 60
  2. Nhược điểm: . 60
  II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương
  tại Công ty viễn thông Hà nội . 62
  1. Tạo nguồn tiền lương 62
  2. Xây dựng và thực hiện các hình thức trả lương hợp lý . 63
  3. Công tác ghi sổ kế toán cần chi tiết và kịp thời hơn nữa 64
  4. Tổ chức tốt công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ lương 65
  III. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động: . 65
  Kết luận 67
  Danh mục tài liệu tham khảo 68

  Xem Thêm: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty viên thông Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty viên thông Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status