Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex

  Thu's Miuu Thu's Miuu Đang Ngoại tuyến (296 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex

  MỤC LỤC
  LỜI NểI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2
  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2
  1.1.1. Khỏi niệm về tài sản lưu động 2
  1.1.2. Đặc điểm tài sản lưu động 3
  1.1.3. Phõn loại tài sản lưu động 4
  1.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 5
  1.2.1. Khỏi niệm hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 5
  1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 6
  1.2.2.1. Chỉ tiêu về tốc độ luân chuyển tài sản lưu động 6
  1.2.2.2. Hệ số đảm nhiệm tài sản lưu động 8
  1.2.2.3. Hệ số sinh lời tài sản lưu động 8
  1.2.2.4. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 8
  1.2.2.5. Chỉ tiờu về vũng quay dự trữ, tồn kho 9
  1.2.2.6. Chỉ tiờu về kỳ thu tiền bỡnh quõn 9
  1.3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 9
  1.3.1.Xuất phát từ mục đích kinh doanh của doanh nghiệp 10
  1.3.2. Xuất phỏt từ vai trũ quan trọng của tài sản lưu động 10
  1.3.3. Xuất phỏt từ ý nghĩa của việc nõng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 11
  1.3.4. Xuất phỏt từ thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động ở các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 11
  1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 12
  1.4.1. Nhõn tụ bờn trong 12
  1.4.2. Nhõn tố bờn ngoài 19

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX 20
  2.1. GIỚI THIỆU VỀ CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX 20
  2.1.1. Khỏi quát sơ lược về quá trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty cổ phần xõy dựng số 12 - Vinaconex 20
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất của cụng ty 20
  2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 22
  2.1.3.1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 23
  2.1.3.2. Đặc điểm về sản phẩm 23
  2.1.3.3. Đặc điểm về thị trường 24
  2.1.4. Cơ chế quản lý tài chớnh của cụng ty 24
  2.1.4.1. Cụng tỏc quản lý vốn và tài sản 24
  2.4.1.2. Quản lý doanh thu, lợi nhuận và chi phớ kinh doanh 25
  2.1.4.3. Cụng tỏc kế hoạch tài chớnh 25
  2.2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX 25
  2.2.1. Khỏi quỏt tỡnh hỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong vài năm gần đây. 25
  2.2.2. Thực trạng sử dụng tài sản lưu động tại cụng ty 27
  2.2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 30
  2.2.3.1. Nguồn hỡnh thành tài sản lưu động 34
  2.2.3.2. Cơ cấu tài sản lưu động 35
  2.2.3.3. Phõn tớch hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 38
  2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN Lí TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 43
  2.3.1. Kết quả đạt được 43
  2.3.2. Những vấn đề cũn đặt ra trong công tác quản lý và sử dụng tài sản lưu động tại Cụng ty cổ phần xõy dựng số 12. 44
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QỦA SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX 46
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 46
  3.1.1. Về sản phẩm 46
  3.1.2.Về năng lực sản xuất 46
  3.1.3. Về cỏc chỉ tiờu kết quả kinh doanh 47
  3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 48
  3.2.1. Kế hoạch húa tài sản lưu động 49
  3.2.2. Tăng cường công tác thu hồi công nợ: 49
  3.2.3. Tăng cường công tác quản lý vất vật tư hàng hóa 50
  3.2.4. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giảm bớt khối lượng công trỡnh dở dang. 50
  3.2.5. Nâng cao năng lực quản lý tài chính thông qua công tác bồi dưỡng cán bộ 51
  3.3. NHỮNG KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN HỮU QUAN 52
  3.3.1. Đối với Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam Vinacoex 52
  3.3.2. Đối với các ngân hàng thương mại 52
  3.3.3. Những kiến nghị khỏc 53
  KẾT LUẬN 54
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status