Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế tóan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây

  Thu's Miuu Thu's Miuu Đang Ngoại tuyến (296 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế tóan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG I:CƠ SỞ Lí LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TíNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
  1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  1.1. Khỏi niệm và phõn loại chi phớ sản xuất 1
  1.1.1. Khỏi niệm chi phớ sản xuất 1
  1.1.2. Phõn loại chi phớ sản xuất 1
  1.1.3. Đối tượng kế toỏn chi phớ sản xuất 2
  1.2. Khỏi niệm và phõn loại giỏ thành sản phẩm 3
  1.2.1. Khỏi niệm giỏ thành sản phẩm 3
  1.2.2. Phõn loại giỏ thành sản phẩm 3
  1.2.3. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 4
  1.3. Mối quan hệ giữa chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm 4
  2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 5
  2.1. Phương pháp kế toỏn chi phớ sản xuất 5
  2.2. Trỡnh tự kế toỏn chi phớ sản xuất 5
  2.2.1. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 5
  2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 8
  3. KIỂM Kấ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ 9
  3.1. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 9
  3.1.1. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính 9
  3.1.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương 9
  3.1.3. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phớ chế biến 10
  3.1.4. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc theo chi phí trực tiếp 10
  3.1.5. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí định mức hoặc kế hoạch .10
  3.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 10
  3.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn 10
  3.2.2. Phương pháp tổng cộng chi phí 11
  3.2.3. Phương pháp tính giá thành theo hệ số 11
  3.2.4. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 12
  3.2.5. Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ 13
  3.3. Vận dụng các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong một số loại hình doanh nghiệp chủ yếu 13
  3.3.1. Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng 13
  3.3.2. Doanh nghiệp sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục 13
  4. TỔ CHỨ HỆ THỐNG CHỨNG TỪ, SỔ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 14
  CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIÊP CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC AN KHÁNH 15
  1. TỔNG QUAN VỀ XN CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC AN KHÁNH 15
  1.1. Sự ra đời và phát triển của XN chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh: 15
  1.2- Cơ cấu tổ chức, quản lí và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh 16
  1.2.1- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí tại Xí nghiệp: 16
  1.2.2. Quy trình sản xuất và tổ chức sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp 18
  1.2.2.1 Quy trình sản xuất của Xí nghiệp 18
  1.2.2.2 Tổ chức sản xuất kinh doanh 19
  1.3.Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán 19
  1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 19
  1.3.2. Tổ chức công tác kế toán 20
  1.3.2.1. Chế độ và phương pháp kế toán 20
  1.3.2.2.Sổ kế toán và trình tự ghi sổ kế toá 21
  2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC AN KHÁNH 23
  2.1. Kế toán chi phí sản xuất 23
  2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 23
  2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 23
  2.1.3 Trình tự kế toán chi phí sản xuất 23
  2.1.3.1. Kế toán chi phí NVLTT 23
  2.1.3.1.1 Đặc điểm NVL của Xí nghiệp 23
  2.1.3.1.2 Trình tự hạch toán 24
  2.1.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 29
  2.1.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 31
  2.1.3.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đành giá sản phẩm dở dang 32
  CHƯƠNG 3:PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI & TAGS AN KHÁNH 33
  1.ĐÁNH GIÁ QUÁT VỀ THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP 33
  1.1. Những ưu điểm 33
  1.2 Những hạn chế 34
  2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHO PHÍ VÀTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TAI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC AN KHÁNH 35
  2.1. Đối với việc tổ chức luân chuyển chứng từ 35
  2.2. Đối với công tác hạch toán chi phí sản xuất 35
  2.2.1Đối với công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu trục tiếp 36
  2.2.2 .Đối với công tác hạch toán tiền lương 36
  2.2.3. Đối với chi phí sản xuất chung 36
  KẾT LUẬN

  Xem Thêm: Kế tóan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế tóan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status