Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ

  Thu's Miuu Thu's Miuu Đang Ngoại tuyến (296 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 01
  PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 02
  1. Lý luận chung về chi phí sản xuất 02
  1.1. Nội dung và bản chất kinh tế của chi phí 02
  1.2.Phân loại chi phí sản xuất 02
  a. Phân loại yếu tố chi phí 03
  b. Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm 03
  c. Phân loại chi phí theo cách thức kết chuyển chi phí 04
  d. Phân loại chi phí theo quan hệ của chi phí với khối lượng sản phẩm công việc hoàn thành 04
  1.3. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành 05
  1.3.1.Phân loại giá thành 05
  a. Giá thành dự toán.
  b. Giá thành kế hoạch công tác xây lắp.
  c. Giá thành đấu thầu công tác xây lắp.
  d. Giá thành hợp đồng công tác xây lắp.
  e. Giá thành thực tế công tác xây lắp.
  1.3.2-Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 07
  1.3.3-Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính gia thành 08
  1.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 09
  1.4. Đối tượng tập hợp và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 09
  1.4.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 09
  1 4.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 10
  a. Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp 10
  b. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 11
  c. Kế toán tập hợp chi phí máy 12
  d. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 13
  1.4.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuât 15
  1.5. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 16
  1.5.1. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 16
  a Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí của nguyên vật liệu chính hoặc nguyên vật liệu trực tiếp 16
  b Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp sản lượng
  hoàn thành tương đương 16
  c. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức 16
  1.5.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp 17
  1.5.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 17
  a. Phương pháp tính giá thành giản đơn 18
  b. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 18
  e. Phương pháp tính giá thành theo định mức 19
  phần II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP
  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC TÂY HỒ 20
  2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 20
  2.2.Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 23
  2.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty 23
  2.2.2. chức năng nhiệm vụ từng bộ phận 24
  a. Ban giám đốc 24
  b. Bộ máy quản lý chức năng 25
  2.3. Tổ chức bộ máy kế toán 26
  a. Bộ máy kế toán 26
  b. Chức năng của từng bộ phận 27
  2.4. Hình thức tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Kiến trúc Tây Hồ 29
  a. Nhiệm vụ kế toán thường xuyên. 29
  b. Tổ chức chứng từ tại công ty Kiến trúc Tây Hồ 30
  c. Hệ thống tài khoản kế toán 32
  d. Hệ thống báo cào tài chính tại công ty Kiến trúc Tây Hồ 34
  2.5.Nội dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần Kiến trúc Tây Hồ 35
  2.5.1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 35
  2.5.2. Nội dung kế toán chi phí tại Công ty Cổ phần Kiến trúc Tây Hồ 36
  a. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 36
  b. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 41
  c . Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 51
  d. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 55
  2.5.3. Tổng hợp chi phí sản xuất và kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 60
  2.5.4.Tính giá thành sản phẩm 61
  a. Đối tượng tính giá thành 61
  b. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành 62
  c. Trình tự tính giá thành 62
  Phần III: PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  3.1 Nhận xét, đánh giá tình hình tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Kiến trúc Tây Hồ 65
  a. Nguyên tắc chung trong hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm.65
  b. .Những ưu điểm trong công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần Kiến trúc Tây Hồ. 66
  c. Những tồn tại trong công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty công ty cổ phần Kiến trúc Tây Hồ 70
  3.2.Những phương hướng và giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần Kiến trúc Tây Hồ 72
  a.Đối với chi phí vật tư 72
  b. Đối với chi phí nhân công (công nhân sản xuất tạp vụ, công nhân lái máy, .) công tác hạch toán cần thêm một số cong việc sau 73
  c. Đối với chi phí sản xuất chung 74
  d. Đối với việc lập bảng tổng hợp chi phí cuối kỳ kế toán 75
  e.Về phần mềm kế toán công ty sử dụng 75
  f.Về hệ thống tài khoản công ty sử dụng 76
  KẾTLUẬN 78

  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status