Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty Thép Thăng Long

  Thu's Miuu Thu's Miuu Đang Ngoại tuyến (296 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty Thép Thăng Long

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3
  1.1.Đặc điểm của nền kinh tế thị trường 3
  1.1.1.Thị trường 3
  1.1.2. Kinh tế thị trường 3
  1.1.2.1. Khái niệm kinh tế thị trường 3
  1.1.2.2. Đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường 4
  1.1.2.3. Vai trò của nền kinh tế thị trường 4
  1.2. Hoạt động của doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế
  thị trường 5
  1.3. Yêu cầu quản lý nghiệp vụ bán hàng 6
  1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng 6
  1.5. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thuơng mại 7
  1.5.1. Phương thức và hình thức bán hàng 7
  1.5.1.1.Bán buôn 7
  1.5.1.2.Bán lẻ 9
  1.5.1.3.Phương thức gửi hàng đại lý bán hay ký gửi hàng hoá 10
  1.5.2. Phạm vi hàng hoá đã bán 11
  1.5.3. Thời điểm ghi nhận doanh thu 11
  1.6. Các phương thức thanh toán 12
  1.6.1.Thanh toán trực tiếp 12
  1.6 2 Thanh toán trả chậm 12
  1.7. Kế toán chi tiết nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại 12
  1.7.1. Phương pháp thẻ song song 13
  1.7 2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 14
  1.7.3. Phương pháp sổ số dư 15
  1.8. Kế toán tổng hợp nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại 16
  1.8.1. Kế toán giá vốn hàng bán 16
  1.8.1.1. .Phương pháp giá đơn vị bình quân 17
  1.8.1 2. Phương pháp nhập trước xuất trước 18
  1.8.1.3. Phương pháp nhập sau xuất trước 18
  1.8.1.4. Phương pháp giá thực tế đích danh 19
  1.8.2. Kế toán doanh thu bán hàng 19
  1.8. 2.1. Chứng từ sử dụng 19
  1.8.2.2. Tài khoản sử dụng 19
  1.8.2.3. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại áp dung phương pháp KKTX để hạch toán hàng tồn kho 24
  1.8.2.4. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại áp dung phương pháp KKĐK để hạch toán hàng tồn kho 31
  1.8.3. Kế toán thuế gía trị gia tăng 31
  1.8.3.1. Tài khoản sử dụng 31
  1.8.3.2. Phương pháp kế toán 32
  1.8.4. Hế thống sổ sách kế toán 34
  1.8.4.1. Hình thức nhật ký sổ cái 35
  1.8.4.2. Hình thức chứng từ ghi sổ 36
  1.8.4.3. Hình thức nhật ký chứng từ 37
  1.8.4.4. Hình thức nhật ký chung 39
  Chương 2: THƯC TRẠNG CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ BÁN HÀNGTÁI CÔNG TY THÉP THĂNG LONG 41
  2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 41
  2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 41
  2.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 41
  2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 42
  2.2. 2.1. Giám đốc 42
  2.2.2.2. Phó giám đốc 42
  2. 2.2.3. Trưởng phòng kinh doanh 42
  2.2.2.4. Trưởng phòng tổ chức hành chính 43
  2.2. 2. 5.Trưởng phòn tổ chức kế toán 43
  2.2.2.6. Kho Tam Trinh 43
  2.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 43
  2.4. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 44
  2.4.1. Chức năng 44
  2.4.2. Nhiệm vụ 44
  2.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty Thép Thăng Long 45
  2.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán 45
  2.5.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 45
  2.5.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 46
  2.5.2. Hình thức kế toán 47
  2.5.3. Phương pháp kế toán 48
  2.6. Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại công ty Thép Thăng Long 48
  2.6.1. Hình thức bán hàng 48
  2.6.1.1. Bán buôn 48
  2.6.1.2. Bán lẻ 49
  2.6.2. Quy trình xuất kho hàng hoá 49
  2.6.3. Kế toán giá vốn hàng bán 54
  2.6.4. Kế toán chi tiết 55
  2.6.5. Kế toàn doanh thu bán hàng 61
  2.6.5.1. Chứng từ sử dụng 61
  2.6.5.2. Tài khoản sử dụng 61
  2.6.5.3. Phươngpháp kế toán doanh thu bán hàng tại công ty Thép Thăng Long 62
  2.6.6. Kế toán giá trị gia tăng tại công ty Thép Thăng Long 74
  Chương 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THÉP THĂNG LONG 78
  3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép Thăng Long 78
  3.2. Nhận xét chung về công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép Thăng long 79
  3.2.1. Những ưu điểm 79
  3.2.2. Những mặt còn hạn chế 81
  3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác nghiệp vụ bán hàng tại công tyThép Thăng Long 83
  KẾT LUẬN. 90

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty Thép Thăng Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty Thép Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status