Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây - Tỉnh Hà Tây

  Thu's Miuu Thu's Miuu Đang Ngoại tuyến (296 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây - Tỉnh Hà Tây

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1 1
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 3
  1.1. Khái niệm, đặc điểm, vị trí và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh 3
  1.1.1. Khái niệm 3
  1.1.2. Đặc điểm. 3 3
  1.1.3. Vị trí. 3 3
  1.1.4. Yêu cầu của công tác quản lý nguyên vật liệu. 4 4
  1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu. 5 5
  1.2.1. Vai trò của kế toán nguyên vật liệu. 5 5
  1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu. 6 6
  1.3. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu. 7 7
  1.3.1. Phân loại nguyên vật liệu. 7 7
  1.3.1.1. Phân loại theo vai trò và tác dụng của nguyên vật liệu. 8 8
  1.3.1.2. Phân loại theo nguồn gốc vật liệu. 9 9
  1.3.1.3. Phân loại theo mục đích và nội dung nguyên vật liệu. 9 9
  1.3.2. Đánh giá nguyên vật liệu. 9 9
  1.3.2.1. Mục đích của việc đánh giá nguyên vật liệu. 9 9
  1.3.2.2. Các nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu 10
  1.3.3. Các phương pháp tính giá nguyên vật liệu. 11 10
  1.3.3.1. Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho. 11 10
  1.3.3.2. Giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho. 12 11
  1.4. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu. 16 12
  1.5. Phương pháp kế toán nguyên vật liệu 16 1516
  1.5.1. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 16 16
  1.5.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng. 16 16
  1.5.1.2. Sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 18 18
  1.5.1.3. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 18 18
  1.5.2. Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. 23 23
  1.5.2.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên. 25
  1.5.2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 31
  1.6. Kiểm kê, đánh giá lại vật liệu. 35 34
  1.6.1. Khái niệm. 35 34
  1.6.2. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến việc kiểm kê và đánh giá lại nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 36
  1.6.3. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến việc kiểm kê và đánh giá lại vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 37
  1.6.4. Phương pháp kế toán xử lý kết quả kiểm kê và đánh giá lại vật tư hàng hoá 37
  1.7. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 38 37
  1.7.1. Sự cần thiết phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 38
  1.7.2. Nội dung kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 39
  1.8. Hình thức kế toán. 40 39
  1.8.1. Hình thức kế toán nhật ký chung. 41 41
  1.8.2. Hình thức kế toán nhật ký sổ cái. 42 41
  1.8.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ. 43 4141
  1.8.4. Hình thức kế toán nhật ký chứng từ 44
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÂY 46
  2.1. Đặc điểm tình hình chung của công ty. 46 45
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 46
  2.1.2. Đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của công ty cổ phần Sơn Tây. 49
  2.1.2.1. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của công ty 49
  2.1.2.2. Đặc điểm về tổ chức sản xuất. 51 49
  2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán ở công ty. 52
  2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 52 51
  2.1.3.2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 54 53
  2.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty. 54 53
  2.2.1. Các loại sổ kế toán. 55 53
  2.2.2. Trình tự ghi chép. 55
  2.3. Thực trạng công tác kế toán vật liệu ở công ty cổ phần Sơn Tây 56
  2.3.1. Đặc điểm nguyên vật liệu của công ty. 56 54
  2.3.2. Phân loại nguyên vật liệu. 56 55
  2.3.3. Đánh giá nguyên vật liệu. 57 55
  2.3.4. Thủ tục nhập - xuất nguyên vật liệu. 58 56
  2.3.4.1. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu. 58 57
  2.3.4.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu. 64 63
  2.3.5. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty cổ phần Sơn Tây 66
  2.3.6. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu ở công ty cổ phần Sơn Tây 71
  2.3.6.1. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu 71 68
  2.3.6.2. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu. 74 73
  2.4. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 79
  2.5. Kế toán kết quả kiểm kê kho nguyên vật liệu 79
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÂY 82
  3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty cổ phần Sơn Tây 82
  3.2. Một số nguyên tắc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu. 82
  3.3. Đánh giá chung về công tác kế toán vật liệu của công ty. 83
  3.3.1. Những ưu điểm về công tác kế toán vật liệu của công ty. 83
  3.3.2. Những mặt hạn chế cần hoàn thiện trong công tác kế toán vật liệu của công ty 86
  3.3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty. 87
  KẾT LUẬN 94

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây - Tỉnh Hà Tây
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây - Tỉnh Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status