Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện

  Thu's Miuu Thu's Miuu Đang Ngoại tuyến (296 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Chương III: Một số nhận xét, đánh giá về quy trình Kiểm toán khoản mục TSCĐ trong Kiểm toán BCTC do IFC thực hiện 2
  CHƯƠNG I 3
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 3
  TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3
  I – Tổng quan về Kiểm toán Báo cáo tài chính 3
  1. Khái niệm về Kiểm toán Báo cáo tài chính 3
  2. Đối tượng Kiểm toán Báo cáo tài chính và các cách tiếp cận 3
  2.1. Đối tượng của Kiểm toán Báo cáo tài chính 3
  2.2 Các cách tiếp cận Kiểm toán 4
  3. Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định (TSCĐ) trong Kiểm toán Báo cáo tài chính 4
  3.1. Khái niệm TSCĐ: 4
  3.2. Đặc điểm của tài sản cố định 6
  3.3. Công tác quản lý Tài sản cố định 7
  3.4. Tổ chức công tác kế toán Tài sản cố định. 12
  II. Nội dung và trình tự Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định 16
  1. Lập kế hoạch Kiểm toán 16
  1.1. Lập kế hoạch tổng quát 16
  1.2. Xác định mục tiêu Kiểm toán đối với Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định 20
  1.3 . Đánh giá trọng yếu và rủi ro 21
  1.3. Thiết kế chương trình Kiểm toán 23
  2. Thực hiện Kiểm toán 24
  2.1. Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 24
  2.2. Thực hiện thủ tục phân tích 25
  3. Kết thúc Kiểm toán 32
  3.1. Xem xét các sự kiện sau ngày khoá sổ 32
  3.2. Đánh giá kết quả 32
  3.3. Công bố Báo cáo Kiểm toán 33
  CHƯƠNG II 35
  THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFC) THỰC HIỆN 35
  I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 35
  1.Tư cách pháp nhân của Công ty 35
  2 – Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 35
  3. Các sản phẩm dịch vụ của Công ty 37
  3.1. Kiểm toán 37
  3.2. Kế toán 37
  3.3. Tư vấn thuế 38
  3.4. Tài chính doanh nghiệp 38
  3.4.Các giải pháp quản lý 39
  4.Chiến lược phát triển của Công ty trong tương lai 39
  5. Các khách hàng chủ yếu của Công ty 39
  6. Kết quả hoạt động của Công ty qua các năm 41
  II. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 42
  1 – Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 42
  2 – Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 45
  III. THựC TRạNG CôNG TáC KIểM TOáN Tài SảN Cố ĐịNH TRONG KIểM TOáN Báo cáo Tài CHíNH DO CôNG TY KIểM TOáN Và TƯ VấN Tài CHíNH QUốC Tế (IFC) THựC HIệN. 46
  1.Lập kế hoạch Kiểm toán 46
  1.1. Tiếp cận khách hàng 46
  1.2. Lập kế hoạch Kiểm toán chiến lược 47
  1.3. Lập kế hoạch Kiểm toán tổng thể và chương trình Kiểm toán 56
  2. Thực hiện Kiểm toán khoản mục TSCĐ 66
  2.1. Kiểm tra hệ thống đối với khoản mục TSCĐ 66
  2.2. Thực hiện thủ tục phân tích 69
  2.3. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết 70
  3. Kết thúc công việc Kiểm toán 75
  3.1. Soát xét giấy tờ làm việc của KTV 75
  3.2. Soát xét các sự kiện phát sinh sau ngày lập BCTC 76
  3.3. Lập Báo cáo Kiểm toán 76
  3.4. Họp và đánh giá sau Kiểm toán 77
  III – TỔNG KẾT QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ THỰC HIỆN 77
  CHƯƠNG III 80
  MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO IFC THỰC HIỆN 80
  I – NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIẺM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFC) 80
  1. Sự linh hoạt, sáng tạo của Kiểm toán viên trong việc lựa chọn các thủ tục Kiểm toán thích hợp với từng khoản mục trong từng doanh nghiệp cụ thể đã tạo hiệu quả cao trong công việc 82
  2. Việc năm bắt và vận dụng các chuẩn mực kế toán và Kiểm toán trong quá trình thực hiện Kiểm toán 83
  3. Thực hiện việc soát xét chặt chẽ trong quá trình Kiểm toán giúp đưa ra Báo cáo Kiểm toán có độ tin cậy cao 83
  KẾT LUẬN 84
  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

  Xem Thêm: Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status