Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội

  Thu's Miuu Thu's Miuu Đang Ngoại tuyến (296 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  PHẦN THỨ NHẤT 3
  NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở DOANH NGHIỆP 3
  I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM TIỀN LƯƠNG, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 3
  1. Khái niệm tiền lương và bản chất kinh tế của tiền lương 3
  2. Đặc điểm của tiền lương 4
  3. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 5
  II. CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG, QUỸ TIỀN LƯƠNG, QUỸ BHXH 6
  1. Các hình thức tiền lương 6
  2. Quỹ tiền lương 11
  3. Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn 13
  III. HẠCH TOÁN SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN VÀ KẾT QUẢ LAO ĐỘNG 15
  1. Hạch toán số lượng lao động 15
  2. Hạch toán thời gian lao động 15
  3. Hạch toán kết quả lao động 16
  4. Hạch toán thanh toán lương với người lao động 17
  IV. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 18
  1. Hạch toán tổng hợp tiền lương và tình hình thanh toán với người lao động 19
  2. Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương và tính toán tiền lương nghỉ phép 21
  3. Tổ chức hạch toán tổng hợp về tiền lương và các khoản trích theo lương 24
  PHẦN THỨ HAI 26
  TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 3 26
  THUỘC CÔNG TY THOÁT NƯỚC HÀ NỘI 26
  I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THOÁT NƯỚC HÀ NỘI 26
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Thoát nước 26
  2. Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 28
  a) Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty thoát nước Hà Nội 28
  b) Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thoát nước Hà Nội 32
  3. Tổ chức hạch toán kế toán tại Xí nghiệp thoát nước số 3 trực thuộc Công ty thoát nước Hà Nội 34
  II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 3 THUỘC CÔNG TY THOÁT NƯỚC HÀ NỘI 38
  1. Quy mô và cơ cấu lao động 38
  2. Các hình thức trả lương và phạm vi áp dụng 38
  a. Trả lương theo thời gian 38
  b. Trả lương khoán 39
  3. Tổ chức hạch toán tiền lương và tính lương, BHXH phải trả công nhân viên. 39
  a. Hạch toán lao động 39
  b. Hạch toán tiền lương 40
  Bảng chấm công 41
  c. Hạch toán các khoản trích theo lương 47
  4. Kế toán tổng tiền lương và các khoản trích theo lương 49
  Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ 49
  PHẦN THỨ BA 60
  NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 3 60
  THUỘC CÔNG TY THOÁT NƯỚC HÀ NỘI 60
  a) Ưu điểm 60
  KẾT LUẬN 65
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

  Xem Thêm: Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status