Lời mở đầu
Đối với bất kỳ một quốc gia nào thì thuế cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng và chiếm phần lớn trong tổng thu ngân sách Nhà nước. Việc thực thi một số chính sách thuế có hiệu quả sẽ đảm bảo ổn định cho nguồn thu này và từ đó tạo điều kiện để mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế xã hội, đất nước. ở Việt Nam theo thống kê của Tổng cục thuế thì 92% ngân sách Nhà nước là thu từ thuế nên cần phải có phương pháp tính hợp lý nhằm đảm bảo sự công bằng cho các đối tượng nộp thuế kết hợp với việc hạch toán thuế tại các doanh nghiệp phải theo đúng chế độ kế toán, tài chính và quy định của pháp luật.
Thực trạng tình hình thực hiện Luật thuế GTGT ở nước ta sau hơn 4 năm áp dụng cho thấy các vụ gian lận trong thuế GTGT ngày càng nhiều, các hình thức ngày càng tinh vi hơn cho thấy vấn đề gian lận thuế GTGT đã trở nên vô cùng nguy hiểm và đáng báo động cho toàn xã hội. Chỉ riêng trong hoàn thuế thì năm 1999 phát hiện 3 vụ gian lận thuế GTGT, năm 2000 phát hiện 17 vụ, năm 2001 phát hiện 64 vụ và từ đầu năm 2002 đến khoảng tháng 6 năm 2002 đã phát hiện 63 vụ, nâng tổng số tiền hoàn thuế GTGT bị chiếm đoạt lên 500 tỷ đồng từ năm 1999 các vụ về mua bán hoá đơn hay làm sai lệch giá trên hoá đơn không hề có xu hướng giảm sút. Tình trạng này làm đau đầu các nhà quản lý nói riêng và xã hội nói chung, có những kẻ đã lợi dụng những kẽ hở trong luật và trong quản lý của nhà nước ta để bòn rút tiền từ ngân sách nhà nước và đút túi cá nhân mình.
Nảy sinh từ các vấn đề đã được nêu ở trên thì sự cần thiết trong việc nghiên cứu các mặt trái của thuế GTGT và đưa ra các biện pháp để giảm tối đa những vấn đề đó là hết sức cần thiết. Xuất phát từ những điều đó em đã mạnh dạn tham gia nghiên cứu đề tài “Gian lận thuế GTGT trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam hiện nay và biện pháp phòng ngừa”.
Cụ thể bài viết gồm những nội dung chủ yếu sau:
Chương I: Một số vấn đề cơ bản về thuế GTGT trong kinh doanh
Chương II: Thực trạng gian lận thuế GTGT ở Việt Nam
Chương III: Một số biện pháp chống gian lận thuế GTGT ở Việt Nam
Mục lục
Trang
Lời mở đầu 6
Chương I: Một số vấn đề lý luận về xuất khẩu và vai trũ của xuất khẩu hàng may mặc trong doanh nghiệp 8
I. Khỏi niệm, cỏc hỡnh thức xuất khẩu và vai trũ của xuất khẩu 8
II. Vai trũ của xuất khẩu hàng may mặc đối với Việt Nam. 14
III. Thị trường cho hàng may mặc và xu hướng nhập khẩu hàng may mặc trờn thế giới. 16
Chương II: Thực trạng kinh doanh xuất khẩu hàng may mặc ở Tổng Cụng ty Dệt - May Việt Nam giai đoạn 1998-2001. 29
I. Những nột khỏi quỏt về Tổng Cụng ty Dệt-May Việt Nam. 29
II. Thực trạng xuất khẩu hàng may mặc của Tổng Cụng ty Dệt- May thời kỳ 1998-2001. 42
III. Đỏnh giỏ chung những thành tựu và hạn chế của hoạt động xuất khẩu hàng may mặc ở Tổng Cụng ty Dệt-May Việt Nam. 61
Chương III: Phương hướng và giải phỏp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc ở Tổng Cụng ty Dệt-May Việt Nam trong thời gian tới. 67
I. Triển vọng xuất khẩu hàng may mặc của Tổng Cụng ty trong thời gian tới. 67
II. Những giải phỏp chủ yếu về phớa Tổng Cụng ty Dệt-May Việt Nam. 73
III. Một số kiến nghị Chớnh phủ. 80
Kết luận 86
Tài liệu tham khảo 88

Mục lục

Trang
Lời mở đầu:
Chương I. Một số vấn đề cơ bản về thuế GTGT trong kinh doanh.
I. Vai trò của thuế GTGT trong hoạt động của các doanh nghiệp thương mại.
II. Nội dung cơ bản về thuế GTGT
III. Đánh giá chung về thuế GTGT
Chương II. Thực trạng gian lận thuế GTGT ở Việt Nam
I. Khái quát việc xây dựng và triển khai luật thuế GTGT ở nước ta.
II. Vấn đề gian lận thuế GTGT trong các doanh nghiệp thương mại ở nước ta trong thời gian qua
III. Nguyên nhân của gian lận thuế GTGT
Chương III. Một số biện pháp chống gian lận thuế GTGT ở nước ta
I. Quan điểm và mục tiêu chống gian lận thuế GTGT ở nước ta
II. Một số biện pháp
III. Một số kiến nghị
Kết luận:
Tài liệu tham khảo:
[charge=150]http://up.4share.vn/f/65545c50575c5d51/TM067.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Gian lận thuế GTGT trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam hiện nay và biện pháp phòng ngừa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Gian lận thuế GTGT trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam hiện nay và biện pháp phòng ngừa sẽ giúp ích cho bạn.