Lời mở đầu
Ngày nay, chiến lược CNH hướng về XK đang được mọi quốc gia trên thế giới đẩy mạnh nó, nhằm mang lại những thành công cho những nước muốn thoát khỏi tình trạng đói nghèo lạc hậu. Đặc biệt với nước ta hiện nay thì trong lĩnh vực quan hệ kinh doanh Quốc tế. Chúng ta đã có những bước tiến khá lạc quan, hàng hóa của ta được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới góp phần tăng thu nhập ngoại tệ cho đất nước và tạo công ăn việc làm cho người dân.
Rau quả là cây có giá trị cao của nền Nông nghiệp Việt Nam đồng thời nó có giá trị đối với nền Văn hoá-Xã hội và môi trường sinh thái của đất nước. Nước ta có lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loại rau quả đặc biệt nhân dân ta có tập quán kinh nghiệm trồng rau quả từ lâu đời. Phát triển ngành rau quả sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo cơ sở để chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn, tạo nguồn hàng hoá đặc trưng cho từng vùng và tạo được nhiều mặt hàng chủ yếu cho XK. Bên cạnh đó để khắc phục nhược điểm của nhóm sản phẩm rau quả tươi sống là nhanh chóng bị giảm sút chất lượng sau khi thu hoạch thì ngành sản xuất chế biến được ra đời. Công tác chế biến cũng đã góp phần to lớn cho hoạt động XK tạo được những chủng loại hàng hoá đặc trưng mà trái mùa vụ không có và nhiều nơi không có.Thấy được lợi thế của ngành rau quả trong những năm vừa qua, Đảng và nhà nước ta đã có sự quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của ngành rau quả và được sự giúp đỡ và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo cho Tổng công ty phát huy toàn bộ khả năng sản xuất của mình cũng như hoạt động kinh doanh để không ngừng mở rộng thị trường hoạt động XK các sản phẩm của mình sang nhiều nước trên thế giới và hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và nhà nước giao cho.
Trong 15 năm vừa qua Tổng công ty đã thu được không ít những thành quả lớn trong hoạt động kinh doanh XK, đẩy mạnh đầu tư, mở rộng thị trường, tạo được uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Với những kết quả đã đạt được như hiện nay, không chỉ bởi sự nỗ lực cố gắng của ban lãnh đạo trong công ty mà còn bởi sự cố gắng của toàn thể nhân viên trong công ty.Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã được thì Tổng công ty còn gặp nhiều khó khăn như: trong khâu nghiên cứu thị trường tìm đối tác, chuẩn bị hàng hoá, kiểm tra chất lượng, sự giảm giá liên tục hay trong quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng về mặt hàng rau quả và mặt hàng nông sản trên thị trường thế giới đã ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất kinh doanh đặc biệt là xuất khẩu trong quá trình hoạt động XK. Chính vì vậy em mà lấy tên cho chuyên đề của mình là “Hoàn thiện quy trình XK mặt hàng rau quả tại Tổng công ty rau quả Việt Nam”.
Mục đích của chuyên đề này nhằm hoàn thiện tốt hơn các bước trong quá trình XK mặt hàng rau quả tại Tổng công ty rau quả Việt Nam.
Nội dung của chuyên đề được trình bày làm 3 chương.

Chương I: Cơ sở lý luận chung về qui trình XK của các Doanh nghiệp kinh doanh XNK trong nền kinh tế thị trường.
Chương II: Thực trạng qui trình Xk hàng rau quả tại Tổng công ty rau quả Việt Nam.
ChươngIII: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện qui trình Xk mặt hàng rau quả của Tổng công ty rau quả Việt Nam.

Do trình độ có hạn chế nên trong bài làm của em còn nhiều sai sót không thể tránh khỏi. Em rất mong nhận được sự nhận xét, đóng góp và hướng dẫn thêm của cô giáo để từng bước hoàn thiện chuyên đề này tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn côTS. Đào Thị Bích Hoà!
Mục lục
Trang
Lời mở đầu 1
Chương I: Cơ sở lý luận chung về qui trình Xk của các doanh nghiệp kinh doanh XNk trong nền kinh tế thị trường. 3 I. Khái niệm và vai trò của hoạt động xk đối với nền KTTT. 3 1. Khái niệm. 3 2. Vai trò của hoạt động xk. 3
2.1.Đối với nền kinh tế thế giới. 3 2.2. Đối với nền kinh tế mỗi quốc gia. 4
2.3. Đối với một doanh nghiệp. 5
3. Nhiệm vụ. 6
II. Các hình thức xk chính thức trong TMQT. 6
1.Xuất khẩu trực tiếp. 6
2.Xuất khẩu uỷ thác. 7
III. Qui trình xk hàng hoá của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 7
1. Nghiên cứu thị trường , tìm kiếm đối tác. 7
1.1.Nắm vững thị trường nước ngoài. 8
1.2.Nhận biết mặt hàng kinh doanh trước và lựa chọn mặt hàng kinh doanh. 8
1.3.Tìm kiếm thương nhân giao dịch. 8
2.Lập phương án kinh doanh. 9
3.Đàm phán và kí kết hợp đồng. 10
3.1.Đàm phán 10
3.2.Kí kết hợp đồng. 11
4.Thực hiện hợp đồng xk 11
4.1.Xin giấy phép xk hàng hoá 12
4.2.Chuẩn bị hàng hoá xk. 12
4.2.1.Thu gom tập trung làm thành lô hàng xk. 12
4.2.2.Đóng gói bao bì hàng Xk và kẻ kĩ mã hiệu hàng hoá. 12
4.3.Kiểm tra chất lượng hàng hoá. 13
4.4.Mua bảo hiểm hàng hoá. 13
4.5.Thuê phương tiện vận tải. 14
4.6.Làm thủ tục hải quan. 14
4.7.Giao hàng lên tàu. 15
4.8. Làm thủ tục thanh toán 16
4.9.Khiếu nại và giải quyết khiếu nại(nếu có). 17
Chương II: Thực trạng qui trình xk hàng rau quả tại Tổng công ty rau quả Việt Nam. 18
I.Khái quát chung về Tổng công ty rau quả Việt Nam. 18
1.Chức năng và nhiệm vụ của Tổng công ty rau quả Việt Nam. 18
1.1.Chức năng , quyền hạn của Tổng công ty. 19
1.2.Nhiệm vụ của Tổng công ty. 19
1.3.Cơ cấu bộ máy tổ chức của Tổng công ty. 19
2.Kết quả hoạt động kinh doanh XNK của Tổng công ty trong những năm gần đây. 20
2.1.Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh. 20
2.2.Về cơ cấu mặt hàng kinh doanh. 22
2.3.Các thị trường xk chính. 23
2.4.Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. 24
II.Thực trạng qui trình xk mặt hàng rau quả tại Tổng công ty rau quả Việt Nam. 25
1.Nghiên cứu thị trường và khách hàng. 25
1.1.Lựa chọn khách hàng. 26
1.2.Lập phương án kinh doanh. 26
2.Giao dịch và đàm phán kí kết hợp đồng XK. 27
2.1.Giao dịch đàm phán. 27
2.2.Kí kết hợp đồng xk. 28
3.Tổ chức thực hiện hợp đồng xk. 30
3.1.Chuẩn bị hàng hoá xk. 30
3.2.Kiểm tra chất lượng hàng hoá xk. 32
3.3.Thuê phương tiên vận chuyển. 33
3.4.Mua bảo hiểm hàng hoá. 35
3.5.Thủ tục hải quan. 35
3.6.Giao hàng cho phương tiện vận tải. 36
3.7.Thủ tục thanh toán. 37
3.8.Khiếu nại và giải quyết khiếu nại. 39
III.Phân tích và đánh giá tình hình thực hiện hợp đồng xk của Tổng công ty trong những năm qua. 41
1.Phân tích tình hình thực hiện hợp đồng xk. 41
2.Đánh giá tình hình thực hiện hợp đồng xk. 42
Chương III: Phương hướng, giải pháp và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình xk mặt hàng rau quả của Tổng công ty rau quả Việt Nam. 46
I.Phương hướng chung của Tổng công ty. 46
1.Phương hướng chung của Tổng công ty đến năm 2010. 46
2.Phương hướng xk của Tổng công ty trong thời gian tới. 47
2.1.Định hướng về kim ngạch và tiến độ xk. 47
2.2.Định hướng về sản phẩm và chiến lược xk của Tổng công ty. 47
2.3.Định hướng nghiên cứu thị trường và thâm nhập. 50
II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện qui trình xk hàng rau quả tại Tổng công ty rau quả Việt Nam. 50
1.Sự cần thiết phải thực hiện quy trình xk hàng rau quả. 50
2.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các nghiệp vụ trong quy trình xk. 50
2.1Giải pháp trong khâu chuẩn bị giao dịch, đàm phán. 50
2.2.Giải pháp trong khâu chuẩn bị hàng xk. 51
2.3.Kiểm tra hàng hoá. 52
2.4.Giải pháp trong khâu thuê tàu. 53
2.5.Làm thủ tục hải quan. 53
2.6.Giao hàng xk. 54
2.7.Giải pháp trong khâu thanh toán. 54
3.Về phía chính phủ và nhà nước. 55
Kết luận . 56

[charge=150]http://up.4share.vn/f/46777f73747f7170/TM062.DOC.file[/charge]

Xem Thêm: Hoàn thiện quy trình XK mặt hàng rau quả tại Tổng công ty rau quả Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quy trình XK mặt hàng rau quả tại Tổng công ty rau quả Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.