Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp phát triển website www.sannamfood.com theo mô hình TMĐT B2C

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Giải pháp phát triển website www.sannamfood.com theo mô hình TMĐT B2C

  TÓM LƯỢC
  Là một trong những sinh viên đầu tiên được đào tạo một cách bài bản và chính quy về quản trị thương mại điện tử, được nghiên cứu nhiều mô hình, kiến thức liên quan đến thương mại điện tử trên thế giới và ở Việt Nam, tác giả mong muốn qua đề tài này sẽ đề xuất được những giải pháp thiết thực nhằm phát triển các tính năng của website www.sannamfood.com theo mô hình thương mại điện tử B2C, giúp tiết kiệm chi phí và tăng cường khả năng tiêu thụ sản phẩm, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Thực phẩm Sannam.
  Mặc dù còn nhiều hạn chế về thời gian và phương pháp nghiên cứu nhưng đề tài đã đạt được một số thành công nhất định. Về mô hình thương mại điện tử B2C, đã đưa ra được cách hiểu đơn giản nhất về mô hình, tìm hiểu và phân loại những tính năng đồng thời đưa ra một số tiêu chí đánh giá một website thương mại điện tử B2C. Bên cạnh đó, qua khảo sát thực tế, đề tài đã đưa ra được những đánh giá khách quan về thực trạng tình hình ứng dụng thương mại điện tử tại công ty Cổ phần Thực phẩm Sannam và website www.sannamfood.com. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài đã đưa ra những giải pháp phát triển các tính năng website, đồng thời đề xuất những giải pháp hỗ trợ, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của website www.sannamfood.com sau khi thực hiện các giải pháp phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả chung của các hoạt động ứng dụng thương mại điện tử tại công ty Cổ phần Thực phẩm Sannam.
  1.1 Tính cấp thiết cần nghiên cứu của đề tàiCùng với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, Thương mại điện tử ngày càng thể hiện được vai trò và tầm ảnh hưởng của mình đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo báo cáo TMĐT các năm 2006, 2007, 2008 của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, tình hình triển khai hoạt động TMĐT ở nước ta hiện nay đang có chiều hướng phát triển tích cực cả về số lượng và chất lượng. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh ngày càng nhận thức đúng đắn và đầu tư hợp lý hơn cho hoạt động TMĐT của mình.
  Công ty Cổ phần thực phẩm Sannam – Sannamfood là một doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm và gây được nhiều tiếng vang trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm sạch, cao cấp. Trong những năm gần đây, hoà nhịp với xu hướng phát triển và yêu cầu cấp thiết đặt ra từ việc xuất khẩu hàng hoá, Ban lãnh đạo công ty đã định hướng ứng dụng TMĐT vào hoạt động kinh doanh của công ty, cụ thể công ty đã đầu tư mua sắm thêm các trang thiết bị điện tử, cài đặt và sử dụng một số phần mềm chuyên dụng, đồng thời xây dựng website với địa chỉ www.sannamfood.com. Tuy nhiên trong thời gian đầu, với một số hạn chế nhất định, đặc biệt là hạn chế về nguồn nhân lực nên các hoạt động TMĐT của công ty chưa đem lại được những hiệu quả rõ rệt. Chức năng chính của website www.sannamfood.com mới chỉ dừng lại ở giới thiệu về công ty, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và một số mặt hàng tiêu biểu, chưa đóng góp được nhiều vào kết quả kinh doanh của công ty.
  Sang năm 2009, nhờ sự đổi mới tư duy và phương pháp làm việc, Ban lãnh đạo công ty đã quyết định đầu tư đúng mức hơn cho hoạt động TMĐT, nhằm tận dụng và khai thác những thế mạnh mà TMĐT đem lại, đồng thời xây dựng một kênh phân phối mới, phát huy được những tiềm năng và nguồn lực sẵn có của công ty.
  Qua một thời gian thực tập và nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Sannam, tôi đã lựa chọn đề tài: “ Giải pháp phát triển website www.sannamfood.com theo mô hình TMĐT B2C ” với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của website, phù hợp với xu thế phát triển của TMĐT và phát huy tối đa các nguồn lực của doanh nghiệp đồng thời đáp ứng được nguyện vọng của Ban lãnh đạo doanh nghiệp.
  1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tàiĐề tài tập trung vào việc nghiên cứu và đưa ra các giải pháp nhằm phát triển các tính năng của website www.sannamfood.com theo mô hình TMĐT B2C, nhằm phát triển website thành một hệ thống bán lẻ điện tử hoạt động hiệu quả và là một kênh phân phối chính của công ty Cổ phần Thực phẩm Sannam.
  1.3 Các mục tiêu nghiên cứu Đề tài cần đạt được một số mục tiêu cơ bản sau:
  Đưa ra được cái nhìn cơ bản nhất về mô hình TMĐT B2C. Đối với mục tiêu này, đề tài cần nêu ra được các chức năng cần thiết của một website TMĐT B2C, phân loại chúng thành những chức năng chính và những chức năng mang tính bổ trợ, làm tăng hiệu quả hoạt động website. Ngoài ra, cần nghiên cứu một số tiêu chí đánh giá một website TMĐT B2C.
  Đánh giá thực trạng hoạt động của website www.sannamfood.com, khảo sát và nghiên cứu các điều kiện và tiềm năng ứng dụng TMĐT tại công ty Cổ phần Thực phẩm Sannam (Sannamfood).
  Trên cở nghiên cứu về mô hình TMĐT B2C, kết hợp với khảo sát tình hình thực tế tại doanh nghiệp sannamfood, tại website www.sannamfood.com sẽ đề xuất các giải pháp nhằm phát triển các tính năng của website www.sannamfood.com theo mô hình TMĐT B2C và một số giải pháp hỗ trợ triển khai phù hợp với thực trạng và các điều kiện của doanh nghiệp Sannamfood. Đạt được mục tiêu này, đề tài không chỉ góp phần vào xây dựng và phát triển website www.sannamfood.com mà còn tạo tiền đề để doanh nghiệp triển khai thêm nhiều hoạt động thương mại điện tử khác. Ngoài ra, thành công mang lại từ việc phát triển website www.sannamfood.com sẽ là cơ sở cho việc nghiên cứu và nhân rộng mô hình ra đối với các website và doanh nghiệp đang có mong muốn và nhu cầu ứng dụng TMĐT vào trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.
  Dự báo xu hướng phát triển và hiệu quả hoạt động của website www.sannamfood.com sau khi đã tích hợp thêm các tính năng của mô hình TMĐT B2C.
  1.4 Phạm vi nghiên cứu
  1. Đối tượng nghiên cứu:

  • Website www.sannamfood.com.
  • Ngoài ra: các website TMĐT B2C khác trong nước và trên thế giới

  Đối với website www.sannamfood.com, cần nghiên cứu các tính năng chính như: giới thiệu sản phẩm, đăng ký thành viên, đặt hàng, giỏ hàng, thanh toán và một số tính năng bổ trợ khác như: cung cấp thông tin, liên hệ, trợ giúp.
  1. Phạm vi nghiên cứu về không gian: tại công ty Cổ phần Thực phẩm Sannam, một số website trong nước và quốc tế.
  2. Phạm vi nghiên cứu về thời gian: 2006 - 2009

  1.5 Kết cấu luận văn tốt nghiệp
  Gồm 4 chương:
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
  Nhằm mục đích nêu nên tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu và xác định các mục tiêu cần nghiên cứu.
  CHƯƠNG 2:
  MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN WEBSITE THEO MÔ HÌNH TMĐT B2C
  Nghiên cứu về mặt lý luận, các lý thuyết liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu, trong đó tập trung nghiên cứu về mô hình TMĐT B2C, các chức năng và tiêu chí đánh giá một website TMĐT B2C. Tìm hiểu về các bước xây dựng một website và trong phạm vi nghiên cứu của đề tài sẽ đi sâu hơn về bước đầu tiên đó là “xác định phương hướng”.
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN WEBSITE WWW.SANNAMFOOD.COM THEO MÔ HÌNH TMĐT B2C
  Nghiên cứu về thực trạng phát triển website www.sannamfood.com, về tình hình triển khai, ứng dụng TMĐT ở công ty Cổ phần Thực phẩm Sannam, các điều kiện thuận lợi và khó khăn khi triển khai các hoạt động TMĐT tại công ty mà cụ thể là phát triển website www.sannamfood.com theo mô hình TMĐT B2C.
  Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu là sử dụng phiếu điều tra, phỏng vấn trực tiếp và tổng hợp bằng phần mềm SPSS.
  CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN WEBSITE WWW.SANNAMFOOD.COM THEO MÔ HÌNH TMĐT B2C
  Dựa vào kết quả điều tra, khảo sát về thực trạng tại website www.sannamfood.com, tại công ty Cổ phần Thực phẩm Sannam, phân tích những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển các tính năng website www.sannamfood.com thành một hệ thống bán lẻ điện tử hoạt động hiệu quả, phù hợp với các điều kiện và tiềm năng sẵn có của công ty Cổ phần Thực phẩm Sannam.

  Xem Thêm: Giải pháp phát triển website www.sannamfood.com theo mô hình TMĐT B2C
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển website www.sannamfood.com theo mô hình TMĐT B2C sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status