Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của website www.sannamtek.com

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của website www.sannamtek.com

  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỂ TÀI:

  Nền kinh tế Việt Nam đang trên con đường hội nhập cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Quá trình hội nhập mang lại cho thị trường Việt Nam sự khởi sắc mới, về cơ bản nền kinh tế thị trường ngày càng được hình thành rõ ràng hơn, tuân thủ sâu xắc hơn các quy luật kinh tế điển hình như: quy luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh, điều này mang đến cho các doanh nghiệp nước ta rất nhiều cơ hội tiếp cận thị trường mới với nhiều cơ hội kinh doanh mới. Nhưng quá trình hội nhập đã vô hình tạo ra một sức ép cạnh tranh mạnh mẽ lên các doanh nghiệp ở nước ta, mà các doanh nghiệp này chủ yếu là các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa khả năng cạnh tranh tìm kiếm thị trường rất hạn chế.
  Nắm được xu hướng hội nhập và lường trước được những khó khăn của các doanh nghiệp ở Việt Nam, chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp như: sát nhập, hàng rào thuế quan, bảo trợ công nghiệp . . Các giải pháp này tuy hiệu quả nhưng thực sự gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề triển khai do đặc thù kinh doanh hộ gia đình và nhỏ lẻ ở nước ta, khi mà điều kiện về vốn, nhân lực, quy mô là hạn chế mà khó có thể khắc phục.
  Chính vì những khó khăn đó TMĐT được coi là con đường ngắn và cực kỳ hiệu quả cho sự hội nhập của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. TMĐT đang là tâm điểm chú ý của các doanh nghiệp, và đang được đưa vào vận dụng làm công cụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh hiệu quả. Với sự ra đời của rất nhiều website và được xem là công cụ chính để triển khai hoạt động TMĐT của các doanh nghiệp. Hạn chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam là gì? có thể có câu trả lời đó là: vốn, công nghệ, thông tin . Và làm sao để khắc phục những nhược điểm này? Câu trả lời đó chính là TMĐT. Vì vậy đề tài luận văn sẽ tập trung đưa ra các giải pháp để việc ứng dụng và vận hành website TMĐT đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiệu quả hơn.
  Với chủ chương phát triển và ứng dụng TMĐT vào các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong vòng vài năm qua. kết quả ứng dụng TMĐT liên tục được cập nhật trong báo cáo TMĐT hàng năm, theo thống kê sơ bộ thì tỉ lệ các doanh nghiệp đã có ứng dụng TMĐT đã tăng nhanh, song hiệu quả mang lại từ việc ứng dụng TMĐT là chưa cao, hiệu quả hoạt động của các website chưa thực sự đáp ứng được sự mong đợi, kỳ vọng của các doanh nghiệp.
  Cũng không ngoài thực trạng chung của các doanh nghiệp hiện nay, Công ty Sannamtek cũng đã đưa website: www.sannamtek.com vào hoạt động khá sớm từ năm 2004, nhưng hiệu quả của website này còn rất nhiều hạn chế và vấn đề tồn tại. Công ty Sannamtek đang có đề xuất và dự án để nâng cao hơn hiệu quả hoạt động của website, nhằm đáp ứng được nhu cầu hội nhập và sức ép cạnh tranh hiện nay của thị trường.
  Với mong muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của website: www.sannamtek.com. Luận văn sẽ tập trung nghiên cứu, phân tích và làm rõ các vấn đề đang tồn tại cũng như các nguyên nhân dẫn đến sự hoạt động không hiệu quả của website trong việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty Sannamtek. Từ đó sẽ xây dựng và đề xuất các giải pháp quản trị nhằm khắc phục những yếu điểm hiện nay đối của website.

  1. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỂ TÀI:

  Trong pham vi nghiên cứu của đề tài luận văn và khả năng cá nhân. Tác giả sẽ tập trung đi sâu nghiên cứu và làm rõ các giải pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của website: www.sannamtek.com.
  Dễ dàng nhận thấy thực tế ứng dụng TMĐT ở các doanh nghiệp hiên nay, đặc biệt là các doanh nghiệp mang tính kinh doanh truyền thống điển hình như: lĩnh vực xây dưng, chế tạo công nghiệp thì việc ứng dụng chỉ dừng lại bằng việc: sở hữu một website tĩnh, một địa chỉ email và được in khá nổi bật trên thẻ card của doanh nghiệp. Vì vậy việc ứng dụng TMĐT chỉ là mục đích cung cấp thông tin về doanh nghiệp cho các đối tác. Theo nhận định thì website của các công ty hiện nay thiếu đi một yếu tố rất quan trọng đó là “khả năng tương tác với khách hàng”, yếu tố này có thể quyết định sự thành công hay thất bại của một dự án xây dựng website TMĐT của một doanh nghiệp. Nên trong phạm vi luận văn này sẽ cố gắng phân tích và chỉ ra một số giải pháp nhằm tăng khả năng tương tác của website TMĐT đối với khách hàng và rộng hơn là đối với cộng đồng internet. Sức mạnh và cốt lõi của một website là trụ cột website hay chính là cổng quản trị website, nên hướng đi của đề tài sẽ đi sâu vào nghiên cứu hoạt động và các giải pháp quản trị website.

  1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:

  Vấn đề nghiên cứu của luận văn là “giải pháp quản trị website www.sannamtek.com” với mục đích là “tăng khả năng tương tác với khác hàng”. Khi tiến hành nghiên cứu luận văn này, tác giả có mong muốn những giải pháp này sẽ thực sự giúp ích và tháo gỡ một số khó khăn của các doanh nghiệp hiện nay trong việc ứng dụng TMĐT, tránh tình trạng đầu tư không hiệu quả.
  • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài chỉ ra một số giải pháp quản trị và tổ chức website TMĐT.
  • Đánh giá tính khả thi của giải pháp và chỉ rõ yêu cầu cũng như cách thức áp dụng các giải pháp này vào thực tế của công ty Sannamtek.
  • Nêu rõ và phân tích vai trò và những lợi ích mà giải pháp quản trị website hiệu quả mang lại đối với công ty Sannamtek.

  Tác giả hy vọng những nghiên cứu và giải pháp đưa ra sẽ phần nào mang lại hiệu quả tích cự đối với chiến lược phát triển TMĐT của các doanh nghiệp, và từ đó xây dựng lòng tin vào hiệu quả của TMĐT đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Và mong muốn xa hơn nữa là sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều người hơn đối với TMĐT qua những website vận hành hiệu quả.

  1. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

  Để kết quả phân tích chính xác hơn. Tác giả sẽ phân định quá trình nghiên cứu hay phạm vi nghiên cứu theo hai thước đo chính đó là không gian và thời gian.
  1. Không gian:

  Việc nghiên cứu và tiến hành phân tích về tình hình ứng dụng TMĐT của công ty Sannamtek, sẽ được đặt trong bối cảnh và tình hình phát triển TMĐT chung của cả nước. Lấy mặt bằng phát triển chung làm căn cứ, với căn cứ về không gian như vậy sẽ tạo sự khách quan cho các nghiên cứu và tính khả thi hơn cho các giải pháp. Thước đo về không gian sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn tổng thể về vấn đề nghiên cứu, giúp phát hiện các vấn đề tồn tại như: hạ tầng công nghệ, khung pháp lý, mức độ phổ biến, môi trường ứng dụng TMĐT Từ đó đưa ra được các nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan tác động trực tiếp tới hiệu quả ứng dụng TMĐT hiện nay của các doanh nghiệp nói chung và của công ty Sannamtek nói riêng.
  Như vậy phạm vi nghiên cứu về không gian cho phép chúng ta nắm bắt được các thông tin về không gian bao quanh cũng như không gian nội tại của doanh nghiệp. Do khả năng, tác giả chỉ giới hạn phạm vi nghiên cứu dựa trên thực trạng TMĐT ở nước ta hiện nay.


  1. Thời gian:

  Trong phạm vi nghiên cứu thì thước đo thời gian cũng rất quan trọng, kết hợp với yếu tố không gian nó sẽ đảm bảo tính chính xác, và kịp thời của thông tin. Để có thể đánh giá hiệu quả hoạt động của website www.sannamtek.com, quá trình nghiên cứu sẽ được phân chia nhỏ thành các mốc thời gian hay thời điểm xác định, với hai mốc thời gian chính đó là: trước thời điểm vận hành sử dụng website, và sau khi vận hành sử dụng website trong hoạt động kinh doanh của công ty. Việc phân chia mốc thời gian này cho phép xác định công cụ đánh giá, và tiêu chí đánh giá chính xác hơn, vì quá trình hoạt động cũng như hiệu quả của website đối với giai đoạn khác nhau là rất khác nhau. Ngay như trên thực tế việc phân tích một mốc thời gian, còn có thể phân nhỏ thành nhiều giai đoạn nhỏ hơn. Chính vì vậy việc sử dụng hợp lý yếu tố thời gian sẽ giúp ta phát hiện những nguyên nhân hiệu quả hơn và tiết kiệm nhiều chi phí nghiên cứu cũng như thời gian để nghiên cứu vấn đề. Câu trả lời chính xác nằm ở yếu tố thời điểm.

  1. KẾT CẤU LUẬN VĂN:

  Luận văn được chia làm 4 chương:
  Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu.
  Chương 2: Cơ sở lý luận về hoạt động của website TMĐT.
  Chương 3: Thực trạng của hoạt động quản trị website www.sannamtek.com
  Chương 4: Những giải pháp quản trị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của website www.sannamtek.com.
  Do còn hạn chế về thời gian nghiên cứu, tài liệu thu thập cũng như trình độ hiểu biết, đề tài nghiên cứu của em không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong thầy cô giáo quan tâm, đóng góp ý kiến để cho đề tài của em được hoàn thiện.

  Xem Thêm: Một số giải pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của website www.sannamtek.com
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của website www.sannamtek.com sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status