Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN phát triển mô hình các gian hàng ảo trên website www.golshops.com của công ty Gol

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. phát triển mô hình các gian hàng ảo trên website www.golshops.com của công ty Gol

  TÓM LƯỢC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
  Đề tài khái quát một số vấn đề lý luận cơ bản về mô hình kinh doanh, mô hình kinh doanh thương mại điện tử B2C và tập trung đi sâu vào những lý luận về mô hình bán lẻ điện tử, trung tâm thương mại điện tử. Dựa trên cơ sở lý thuyết, đề tài khai thác và tìm hiểu mô hình kinh doanh trung tâm thương mại điện tử trực tuyến của công ty Gol trên website www.golshops.com, từ đó phản ánh thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Gol tại website www.golshops.com cũng như những thành tựu đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại. Qua đó đề tài đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế, phát huy các thế mạnh, duy trì các thành tựu đã đạt được.

  MỤC LỤC
  Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1
  1.1 Tính cấp thiết của việc phát triển mô hình các gian hàng ảo trên website www.golshops.com 1
  1.2 Xác lập và tuyên bố lựa chọn đề tài “phát triển mô hình các gian hàng ảo trên website www.golshops.com của công ty Gol” 4
  1.3 Mục tiêu nghiên cứu 4
  1.4 Phạm vi nghiên cứu 4
  1.4.1 Không gian nghiên cứu 4
  1.4.2 Thời gian nghiên cứu 4
  1.5 Kết cấu luận văn 4
  Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CÁC GIAN HÀNG ẢO TRÊN WEBSITE WWW.GOLSHOPS.COM 5
  2.1 Một số khái niệm và lý luận cơ bản 5
  2.1.1 Mô hình kinh doanh 5
  2.1.1.1 Khái niệm 5
  2.1.1.2 Các yếu tố cơ bản của một mô hình kinh doanh 5
  2.1.2 Mô hình thương mại điện tử B2C 5
  2.1.2.1. Khái niệm 5
  2.1.2.2. Các giao dịch cơ bản trong thương mại điện tử B2C 5
  2.1.2.3. Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử B2C 6
  2.1.3 Mô hình gian hàng ảo và mô hình trung tâm thương mại trực tuyến 8
  2.2 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước 9
  2.3 Một số vấn đề lý luận cơ bản về trung tâm thương mại trực tuyến 11
  2.3.1 Khái quát về trung tâm thương mại trực tuyến 11
  2.3.2. Xu hướng phát triển của trung tâm thương mại trực tuyến 12
  2.3.3 Mô hình hoạt động của trung tâm thương mại trực tuyến 13
  2.3.3.1 Các đối tượng tham gia vào trung tâm thương mại trực tuyến 13
  2.3.3.2 Lợi ích của các bên tham gia vào trung tâm thương mại trực tuyến 13
  Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MÔ HÌNH CÁC GIAN HÀNG ẢO TRÊN WEBSITE WWW.GOLSHOPS.COM 15
  3.1 Hệ thống các phương pháp nghiên cứu 15
  3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 15
  3.1.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 15
  3.1.1.2 Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 16
  3.1.2 Các phương pháp phân tích và xử lí dữ liệu 16
  3.2 Thực trạng và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến vấn đề phát triển mô hình các gian hàng ảo trên website www.golshops.com 17
  3.2.1 Thực trạng phát triển thương mại điện tử B2C và mô hình các gian hàng ảo 17
  3.2.1.1 Tình hình chung về phát triển thương mại điện tử B2C và mô hình các gian hàng ảo ở Việt Nam 17
  3.2.1.2 Thực trạng phát triển mô hình các gian hàng ảo trên website www.golshops.com 20
  3.2.2 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài đến sự phát triển của Golshops 29
  3.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 29
  3.2.2.2 Các yếu tố kinh tế-chính trị-văn hóa-xã hội-luật pháp 29
  a. Yếu tố kinh tế-chính trị 29
  3.2.2.3 Các đối tác của công ty 31
  3.2.3 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên trong đến vấn đề nghiên cứu 31
  3.2.3.1 Định hướng phát triển của công ty 31
  3.2.3.2 Đội ngũ nhân sự 31
  3.2.3.3 Nguồn lực tài chính 32
  3.2.3.4 Hạ tầng cơ sở vật chất kĩ thuật 32
  3.3 Kết quả phân tích và xử lý dữ liệu 33
  3.3.1 Kết quả phân tích và xử lý dữ liệu sơ cấp 33
  3.3.2 Kết quả phân tích và xử lý dữ liệu thứ cấp 33


  Chương 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CÁC GIAN HÀNG ẢO TRÊN WEBSITE WWW.GOLSHOPS.COM 34
  4.1 Một số kết luận và phát hiện qua nghiên cứu mô hình các gian hàng ảo trên website www.golshops.com 34
  4.1.1 Những thành tựu đã đạt được của trung tâm thương mại trực tuyến Golshops 34
  4.1.2 Những hạn chế còn tồn tại của trung tâm thương mại trực tuyến Golshops 39
  4.1.3 Nguyên nhân 41
  4.1.3.1 Nguyên nhân chủ quan 41
  4.1.3.2 Nguyên nhân khách quan 41
  4.1.3 Các vấn đề cần nghiên cứu giải quyết tiếp theo 42
  4.2 Dự báo triển vọng và quan điểm thực hiện việc phát triển mô hình các gian hàng ảo trên website www.golshops.com 42
  4.2.1 Dự báo triển vọng phát triển mô hình các gian hàng ảo 42
  4.2.2 Định hướng phát triển của công ty 43
  4.3 Một số đề xuất, kiến nghị nhằm phát triển trung tâm thương mại trực tuyến Golshops 43
  4.3.1 Một số đề xuất kiến nghị đối với công ty Gol 43
  4.3.1.1 Xây dựng hệ thống đánh giá uy tín của người bán hàng 43
  4.3.1.2 Áp dụng các phương thức quảng bá website hiệu quả 43
  4.3.1.3 Tìm kiếm các đối tác tiềm năng 45
  4.3.1.4 Xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng và đối tác 46
  4.3.1.5 Thu hút nguồn nhân sự có chất lượng 46
  4.3.1.6 Nâng cao ý thức tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử 46
  4.3.2 Một số đề xuất, kiến nghị đối với nhà nước 47
  4.3.2.1 Đẩy mạnh triển khai các văn bản pháp luật về thương mại điện tử 47
  4.3.2.2 Hỗ trợ mạnh mẽ các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử 47
  4.3.2.3 Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và đào tạo chính quy thương mại điện tử 48
  4.3.2.4 Tăng cường hợp tác quốc tế về thương mại điện tử 49

  Xem Thêm: phát triển mô hình các gian hàng ảo trên website www.golshops.com của công ty Gol
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu phát triển mô hình các gian hàng ảo trên website www.golshops.com của công ty Gol sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status