Tiền là tiên là phật
Là sức bật con người
Là nụ cười tuổi trẻ
Là sức khỏe ông già
Là cái đà danh vọng
Là cái võng che thân
Là cán cân công lý
Là của quý cán bộ